Silver Down
Theo Jeukens
Land van Beveren
Lady Boothby
Hidden Treasure
Hulu Mana
Cannenburg Floriant
Kit Oxtoby
Bartje
Drama Girl
Ghislane
Eruption
F. Procumbens
Autumnale
Alwin
Anneke de Keyzer
Bea Wolfswinkel
Berba's Trio
Bert's Louisa
Bloemen Jetje
Blue Angel
Blue Gown
Braamt's Glorie
Canneburg Floriant
Carmel Blue
Checkerboard

Lena
Leonhard von Fuchs
Lisa
Twente-Salland Mantilla
Veenlust

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Regio 5 , Twente-Salland

Toven
Leonhard von Fuchs
Jaspers Ria
Johanna Nap
Janske Vermeulen
Eurofuchsia 2007 - Denmark
T.I.S. Herenthals
Eruption
De Achterhoek
Delilah
Die Schöne Wilhelmine
Diva Double White Blush
Dorrian Brogdale
Dragon Quest
Drama Girl
El Camino
Estrellas
Euro Fuchsia 2007 Denmark
Fina Creten
Ghislane
Giltia Althea
Golden Anniversery
Hage Gepeto
Helmuth Beckman
Hennie Beumer
Herps Helicopter
Hidden Treasure
Hilda
Hulu Mana
Janske Vermeulen
Jaspers Dikbuik
Jaspers Ria
Home Verzorging De Fuchsiagroet Historie Links  
Bestuur Activiteiten Fuchsia info Tuinen van leden Weetjes 30 jaar


Fuchsiagroet, Jaargang 20, Nr. 2 - mei 2021
(klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 20, Nr. 1 - februari 2021 (klik hier)

Fuchsiagroet, Jaargang 19, Nr. 4 - november 2020 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 19, Nr. 3 - augustus 2020 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 19, Nr. 2 - mei 2020 (klik hier)Fuchsiagroet, Jaargang 19, Nr. 1 - februari 2020
(klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 18, Nr. 4 - november 2019 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 18, Nr. 3 - augustus 2019 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 18, Nr. 2 - mei 2019 (klik hier)Fuchsiagroet, Jaargang 18, Nr. 1 - februari 2019 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 17, Nr. 4 - november 2018 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 17, Nr. 3 - augustus 2018 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 17, Nr. 2 - mei 2018 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 17, Nr. 1 - februari 2018 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 16, Nr. 4 - november 2017 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 16, Nr. 3 - augustus 2017(klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 16, Nr. 2 - mei 2017 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 16, Nr. 1 - februari 2017 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 15, Nr. 4 - november 2016 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 15, Nr. 3 - augustus 2016 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 15, Nr. 2 - mei 2016 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 15, Nr. 1 - februari 2016 (klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 14, Nr. 4 - november 2015 (Klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 14, Nr. 3 - augustus 2015 (Klik hier)


Fuchsiagroet, Jaargang 14, Nr. 2 - mei 2015

Van de bestuurstafel.

Even voorstellen,

Als nieuw bestuurslid wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Wim Schotman, getrouwd met Carla en samen hebben we 2 zonen die inmiddels al volwassen zijn. We wonen in Luttenberg aan de Brandweg 5 waar u altijd welkom bent voor een kop koffie en het bezichtigen van onze tuin.
Ik ben al een heel aantal jaren fuchsia liefhebber, wat eigenlijk een beetje overgewaaid is van mijn schoonvader die ook fuchsia liefhebber was.
Toen ik ongeveer 8 jaar geleden lid werd van de NvKF ben ik pas echt besmet met het fuchsia virus, en vanaf die tijd is het aantal fuchsia`s ook met sprongen omhoog gegaan.
Ik ben blij dat ik zoveel tijd kwijt kan in deze hobby, want zoals sommigen misschien wel weten kan ik van wege mijn gezondheid niet meer functioneren op de arbeidsmarkt. Vele jaren hebben we gedacht en aangenomen dat ik een burn-out had, maar sinds voorjaar 2014 weten we dat ik ME heb (chronisch vermoeidheid syndroom) Hiervoor krijg ik nu therapie waar ik leer mijn leven aan te passen aan mijn beperkte hoeveelheid energie. Dit gaat steeds beter, en door mijn hobby heb ik toch een heel zinvol leven.
Dit is in het kort wie ik ben.

Groetjes,
Wim Schotman.

P.S. Ik hoop dat we samen deze zomer een geweldige show neerzetten. Vele handen maken licht werk.

Bestuur en redactie wensen iedereen een fantastische zomer toe en een goede reis voor diegene die met vakantie gaan en voor de thuisblijvers heel mooi weer en geniet met volle teugen van uw rust en bloemenpracht.
Voor dat u op vakantie gaat en van uw rust gaat genieten, zien we u eerst op onze Jubileumshow bij De Wendezoele.

Activiteitenkalender.

Wanneer? Waar? Tijd
11-05-2015 Ledenbijeenkomst bij de Kröl
Dorpsstraat 158a in Enter.
Een B(l)oeiende lezing door mevrouw
Pohlmann uit Hengelo(O) over haar voorjaarstuin.
19.30 uur.
16-05-2015 Stekkenmarkt in Harbrinkhoek.
Nadere gegevens elders in deze
DE FUCHSIAGROET.
13.30 uur.
17-07-2015 t.m. 22-07-2015 JUBILEUMSHOW 30 JAAR regio TWENTE-SALLAND
Museumboerderij DE WENDEZOELE
Twikelerlaan 14, 7495 VG Ambt Delden.
 
06-08-2015 t.m. 09-08-2015 50 jarig Jubileum NKvF bij de
Botanische Tuinen in Utrecht.
Gegevens in De Fuchsiana van april 2015.
 
08-08-2015 Vriendendag NKvF Botanische Tuinen in Utrecht.
In de serre zal van 13.30 tot 15.00 uur de receptie
plaatsvinden.
 
28-09-2015 Ledenbijeenkomst, bij de Kröl 19.30 uur.
Gegevens volgen in DE FUCHSIAGROET van augustus.
19.30 uur.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovenstaande data in uw agenda of kalender!

 

 

TuinExpo Luttenberg.
Hartelijk dank aan iedereen die mee geholpen hebben tijdens de TuinExpo.
Onze Jubileumshow bij De Wendezoele heeft heel veel aandacht gekregen, zoals ook de promotie van onze vereniging bij de duizenden bezoekers en is zeer goed ontvangen.
Wij zijn dan ook zeer tevreden en kunnen terug kijken op een paar drukke maar koude dagen in de manage.
Namens het bestuur nogmaals dank voor jullie inzet. Mieke Hoogland.

 

Wel…….
Onze Hartelijke felicitaties gaan uit naar iedereen die in de afgelopen periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.
Proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid gewenst.

en Wee…….
Een voorspoedig herstel gewenst voor iedereen die ziek is, geopereerd zijn of op een operatie wachten.
En heel veel sterkte voor diegene die een dierbaar iemand hebben verloren en/of ernstig ziek zijn.

In memoriam.
Geschokt en met verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van Herman de Haas op 82 jarige leeftijd.
Herman was een zeer gewaardeerd lid en donateur van onze regio, wij zullen zijn belangstelling en aandacht dan ook zeer missen.
Maar ook terug kijken op de vele herinneringen en zijn enthousiasme en betrokkenheid waarmee Herman onze regio een warm hart toedroeg zal in onze gedachten blijven.
We wensen Diny, kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur en Leden.

Stekkenmarkt stekjes.
Heeft u stekjes over op de Stekkenmarkt en u weet niet wat u er mee moet doen, dan kunt u deze beschikbaar stellen aan onze vereniging. We kunnen nog wat stekken gebruiken, deze worden "groot" gebracht voor onze Jubileumshow voor de verkoop.
U kunt hierover contact opnemen, na afloop van de Stekkenmarkt, met Jan Workel of Wim Schotman.

Tuinen / reis tips.
Stichting E.P.R.I.C. Nieuwediep 9A, 6851 GB Huissen.
Zaterdag 16 mei a.s. Open dag met prachtige Epiphyllums (cactus).
De moeite waard.
Flora Ootmarsum. Openluchtmuseum van 24 juli t.m. 2 augustus.

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op maandag 23 maart 2015 Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Café de Krol in Enter. Bericht van verhindering was er van mevrouw C. Eshuis, mevrouw H. Workel, mevrouw C. Waanders en de heren J. de Goede en J. Swaters.

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. Hij deelt mede dat de heer Herman de Haas (donateur) op 3 maart jl. plotseling is overleden. Het bestuur heeft de avondwake en de afscheidsviering bijgewoond. We herinneren hem als een betrokken fuchsialiefhebber die actief was bij vele shows en open tuinen. We nemen een moment stilte in acht om Herman te gedenken.
Ingekomen stukken: - het verslag van de kascommissie
Uitgaande stukken: geen
De notulen van de ledenvergadering op 24-03- 2014 ( gepubliceerd in de Fuchsiagroet van mei 2014) worden goedgekeurd.
Het Jaarverslag 2014 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2015) geeft een helder overzicht van de activiteiten. De leden zijn akkoord.
Het financieel verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2014 wordt na het voorlezen van het verslag van de kascommissie in orde bevonden. De penningmeester en het bestuur worden door de leden gedechargeerd. De voorzitter dankt de kascommissie voor hun werk.
De begroting 2015 wordt ongewijzigd aangenomen. Dat geldt ook voor de begroting van de jubileumshow bij de Wendezoele in Delden.
De heer Ge Koelemeijer neemt afscheid van de KC. De heer Peter van der Plas is nu lid. Mevrouw Carla Schotman wordt reservelid. De heer Hartong blijft nog een jaar.
Bestuursverkiezing: Door het overlijden van Johan Tuller is in het bestuur een vacature ontstaan. Deze is tijdelijk ingevuld door Wim Schotman. Het bestuur stelt voor Wim definitief als bestuurslid te benomen. In het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden neemt Wim de plaats in van Johan Tuller. Er zijn geen tegenkandidaten. De leden onderstrepen de benoeming van Wim met applaus.
Mevrouw Mieke Hoogland is aftredend en is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De leden stemmen unaniem voor haar herbenoeming. Mieke heeft aangegeven dat zij nog een beperkte tijd beschikbaar is. De voorzitter wenst beide bestuursleden een actieve en prettige bestuursperiode toe.
De voorzitter bespreekt de agenda van de algemene ledenvergadering van de NKvF op 11 april 2015 in Eemnes. De bestuursvoorstellen worden behandeld en met algemene stemmen goedgekeurd. (Benoeming mevr. Tiny v.d. Sande en geen verhoging van de contributie in 2016)
De afvaardiging van regio 5 naar de ledenraad is besproken. De leden keuren goed dat de heer Jan Workel wordt aangewezen als afgevaardigde. Als zijn vervanger wordt mevrouw Mieke Hoogland benoemd.
De voorzitter bespreekt de plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2015- 2016 . We hebben het over het bezoeken van open tuinen in de regio 06 en landelijk, de stekkenmarkt in Harbrinkhoek, het bezoeken van kwekers: bv Gommer, Van de Velde, Lokhorst en Elsman, de potgrondactie en suggesties voor dialezingen.
We informeren de leden over de voortgang van de voorbereidingen m.b.t. onze Jubileumshow bij de Wendezoele in Delden (17 t/m 22 juli). Alles verloopt in goede harmonie met het bestuur van de Wendezoele. Begin mei is het eindoverleg gepland. De indeling van het terrein wordt door Wim Schotman en Jan Workel gemaakt. Leden kunnen aangeven welk plekje ze willen invullen. Mieke is bezig met een werkschema. Als alles zo doorgaat zijn we tevreden en kunnen we een mooie show tegemoet zien.
De voorzitter beveelt het bezoek aan de jubileumshow (50 jaar NKvF) op 8 augustus in de Botanische Tuinen in Utrecht van harte aan. We organiseren geen gezamenlijk vervoer. Voor verdere info zie de Fuchsiana.
In de pauze worden lootjes verkocht.
Hierna kijken we naar de prachtige DVD gemaakt door Jan Besselink over de Tuinentocht van deze zomer. Het laatste deel liep parallel met de trekking. Enkele leden gaven aan niet te laat naar huis te willen. De prijsjes die veelal door de leden beschikbaar waren gesteld vielen zeer in de smaak. Dat gold ook voor het stekje van een nieuwe fuchsia die elk lid bij het naar huis gaan kreeg uitgereikt. We hopen veel van deze planten terug te zien in de hoek "nieuwe fuchsia's " op de show.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Rond 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. Tot op de stekkenmarkt.
Jan Workel, secretaris.


Aanmeldingsformulier
Voor onze Jubileumshow bij De Wendezoele stond in februari in DE FUSIAGROET. Uw medewerking werd gevraagd om te helpen voor- tijdens of na de show. U kunt het formulier, indien u dit nog niet hebt ingeleverd - ingevuld - meebrengen naar onze ledenbijeenkomst op maandag 11 mei a.s. in Enter en afgeven bij Mieke.
Wij proberen zoveel mogelijk de opgegeven voorkeur voor de werkzaamheden na te komen. En in juni ontvangt u een lijst met data, de werkzaamheden en waar/of hoe u zich moet melden.
Vanaf maandag 6 juli hebben we nog wat extra mensen nodig die, in overleg met Wim Schotman, alvast beginnen met enkele "bouwwerken" zoals b.v. de pergola plaatsen en enkele andere werkzaakheden die vooraf al plaats kunnen vinden zonder overlast te bezorgen bij de museumbezoekers. Heeft u nog wat tijd over neem contact op met Wim. tel. 0572-301644

Nieuwjaarsreceptie 2015.
Op maandag 19 januari jl. werd onze Nieuwjaarsreceptie gehouden. Jammer genoeg hebben verschillende trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten zich voor deze middag afgemeld.
Nadat iedereen elkaar de allerbeste wensen voor het komende jaar had toegewenst en na een kopje koffie met wat lekkers, opende onze voorzitter Jan Workel de receptie.
Een terugblik naar het afgelopen jaar werd afgewisseld met muziek en sketches door het Dinkel Duo. De dames Adelheid Eshuis en Dinie Jeunink kregen alle aandacht voor hun optreden, ook werden we verrast door Harrie en Ans Nijhuis als dansend "boeren" echtpaar met de Drikusman.
Tussendoor werden onze jubilarissen gefeliciteerd voor hun trouwe lidmaatschap met een bloemetje en een attentie.
Onze voorzitter bedankte Koos en Manny Poffers, de beheerders van ons servicepunt en de redactie van DE FUCHSIAGROET voor hun vele werk en inspanning van het afgelopen jaar. Helaas waren Riet en Menno de Jager niet aanwezig, Riet zorgt ervoor dat onze website up to date is, zij wordt op een later tijdstip nog bedankt voor haar bijdrage.
Ook Bep van Heusden, zij vierde haar verjaardag en werd gefeliciteerd en in de bloemen gezet.
Na een gezellige middag met een hapje en een drankje en een "wel thuis" werd deze middag afgesloten tegen half vijf.

Het Weer
Als we dit schrijven is het begin april en moeten we regelmatig denken aan allerlei oude gezegden over het weer.
Het eerste gezegde dat we tegenkwamen was begin maart toen het midden in de nacht begon te onweren. Het bijbehorende gezegde is: Onweer in het kale hout geeft een voorjaar nat en koud.
En wat blijkt nu we het eerste kwartaal van 2015 gehad hebben: Koud en nat weer met veel nachten met lichte vorst en weinig mooie zomerse dagen.
Het tweede gezegde dat we opmerkten was: Maart roert zijn staart.
Vooral de laatste dagen van maart was het weer helemaal van slag; koud en extreem veel regen.
Het derde gezegde diende zich al op 1 april aan: Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed.
Als we op 1 april opstaan is de wereld wit; niet een dik pak sneeuw, maar toch een witte en erg natte wereld. Zelfs onder de koffie worden we verrast met een fikse hagelbui!
En dan de knaller van de maand:
in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 april vriest het aan de grond rond de 8 graden C.
En wat doen onze fuchsia's met dit koude voorjaar. We beginnen op 27 februari met de eerste hangers uit de kas te stekken. (In onze kas is het vorstvrij) De helft van de planten is zover uitgelopen dat we er redelijke stekken van kunnen nemen. Als we dit schrijven zijn bijna al deze stekken prima beworteld en beginnen mooi te groeien. Een maand later op 26 maart stekken we de rest van de hangers.
En onze winterharde dan? Deze hebben we in februari allemaal teruggesnoeid tot op de grond en nu beginnen verschillende planten reeds uit te lopen. Genii is zoals altijd de eerste, maar enkele dagen later ontdekken we ook bij andere soorten de eerste tekenen van leven.
Ondanks het koude weer in voorjaar 2015 gaan de fuchsia's dus gewoon hun eigen gang. En hopelijk zodanig dat we straks op de show bij de Wendezoele mooie bloeiende planten kunnen zien!

De Twentse zwaluwen.

In gesprek met……Gerrit Kreijkes
Wat zijn jouw favoriete fuchsia's?
Ik vind heel veel fuchsia's mooi. Zoals rode/oranje kleurige fuchsia's en vooral grote dubbelbloemige en met contrast in de kleuren tussen kelk en kroon. Zo denk ik aan Danny Kay en Deep Purple als oudere fuchsia's en als nieuwe soorten o.a. Remembering Claire en Arels Tojo. En natuurlijk mijn eigen gekweekte fuchsia's: Amélie Vos, Amazing Marjolein en Lovely Liesbeth.
Overwinteren!
Ik beschik gelukkig over goede overwinteringsruimte zowel in een ruimte naast het huis als op een zolder kamer, beide met goede verwarming en verlichting. Ik neem veel stekken in het najaar maar ook vroeg in het jaar. Alle hangers en planten in potten worden jaarlijks vernieuwd. Een aantal grote fuchsia's op stam snoei ik in het najaar terug.
Hoe moet voor jou een tuin er uitzien?
Dat hangt erg van de beschikbare ruimte en tijd af. Ik vind dat je hierop moet afstemmen en iedereen heeft dan natuurlijk nog een bepaalde voorkeur voor kleur en inrichting.
Mijn eigen tuin is niet zo groot. De voortuin is zodanig ingericht dat door de keuze van planten verschillen in hoogte toch veel verschillende planten aanwezig zijn en de tuin dieper lijkt dan hij werkelijk is. Naast andere planten, is de achtertuin vooral bedoeld voor fuchsia's alhoewel in de voortuin ook wel een aantal winterharde fuchsia's staan.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken?
Dat vind ik erg leuk; maar de praktijk is nog dat er niet veel van komt i.v.m. tijdgebrek.
Hoelang ben jij al bezig met houden van fuchsia's?
Ik ben zo'n 15 jaar bezig met het houden van fuchsia's alhoewel ik hiervoor al veel eerder belangstelling had maar door andere hobby's was het er steeds niet van gekomen. Toen deze hobby's "uit de hand liepen" (o.a. het fokken van sierduiven, honden etc.) en hiermee ben gestopt, kreeg ik tijd voor fuchsia's. Door deze ervaringen met andere hobby's heb ik er aanvankelijk voor gekozen om het eerst rustig aan te doen en ben nu pas zo'n 10 jaar lid van de fuchsiavereniging. Uit de begintijd van mijn fuchsia liefhebberij heb ik nu nog drie grote fuchsia's op stam die ik zelf vanaf stek heb opgekweekt en nu dus ongeveer 15 jaar oud zijn.
Dat zijn Cardinal, Checkerboard en Delta's Symphonie. Ik hoop deze te kunnen laten zien op de komende fuchsiashow van onze vereniging.
Groeten Gerrit Kreijkes.


Pasen en Pinksteren.
Een verhaaltje over de kip en het ei in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Paastijd genoemd.

Het ei op zich heeft een belangrijke symbolische waarde:
in scheppingsverhalen van diverse volken stuiten wij b.v. bij de Indiërs op het "Gouden Ei", glanzend in de zon, dat zich in twee helften heeft gesplitst: de hemel en aarde.
Ook Finland kent een "Gouden Ei", dat zich - in de mythologie - in tweeën splitst, waaruit ook weer hemel en aarde ontstaat. Maar daar wordt de dooier de zon, waaruit het verdere leven ontstaat.
De Perzen stelden de toen nog onbedorven wereld voor als een "Lichtei". In Egypte was, ook weer volgens een oude mythe, de allereerste god uit een ei ontstaan en bij hen wordt de binnenlaag van een sarcofaag als ei aangeduid.
Bij de Grieken legde de grote godin-oermoeder een "Zilveren Ei", waaruit Eros met gouden vleugels werd geboren. Zijn boodschap, de liefde, bracht alles aan het licht, wat in het ei verborgen lag.
Enkele eeuwen voor Christus werden eieren gebruikt als grafgiften. Zo werd b.v. een struisvogelei in een Babylons graf gevonden (7e eeuw v.Chr.).
In Griekenland is het op veel plaatsen nog een gewoonte op graven een rood ei te leggen als symbool voor het toekomstige leven. Voor Christenen is het ei symbool voor de Opstanding: ons Paasei.
Het werd het symbool voor de nieuwe Schepping, voor ieder mens weggelegd. Daar zoeken onze kinderen met Pasen naar. De meeste zijn zich hiervan niet bewust. En in ieder ei de gouden zon: de kracht van nieuwe energie en levensvreugde.

Bestaan er ook eieren zonder dooier? Dooier loze eieren?
Die vraag moet met "ja" worden beantwoord!
Het is een cardioloog in Twente gebeurd, als hobbyist krielenfokker een kip te produceren, die dooier loze eieren legde. Die zagen er wit uit en waren niet groter dan een musseneitje.
Omdat cardiologen altijd "anti eierdooier" zijn, vanwege het cholesterolgehalte (hierover is de medische wereld het nog niet overeen, red.), dacht men destijds dat dit verhaal slechts om een 1 april grap ging, maar nadat de pers zich hiervan overtuigd had en met foto's publicaties deed verschijnen, was iedereen overtuigd.
Zo kwam dit bij de Rijksuniversiteit van Groningen in de belangstelling, die de kip vorderde voor genetisch onderzoek. Maar omdat de kip frequent prijswinnaar was op een tentoonstelling vanwege haar schoonheid werd dit geweigerd. Zodat we omtrent de genetische achtergrond nog steeds niet op de hoogte zijn, maar het ging om een abnormaliteit van één enkele kip.
Dooier loze eieren zijn nog steeds niet te koop.
Om te eindigen wens ik U allen - die bestaan wel - dubbele eidooiers, bruisend van energie en nieuwe activiteiten.
April 2006 - de heer D.F.Brune, regio 15 Midden Nederland.


Felicitatie!!

Femia Swaters uit Enschede is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Door haar vrijwilligerswerk, in de loop der jaren, kreeg zij uit handen van de waarnemende burgemeester Fred de Graaf het lidje opgespeld.
Ook wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.
Bestuur en leden.


Jaargang 14, Nr. 1 - februari 2015

Van de bestuurstafel.
Het was de afgelopen dagen best koud. Het werk in de kas is beperkt en in de tuin is ook al niet veel te doen. Kerst en Nieuwjaar zijn we vast allen goed doorgekomen. In deze periode van terug kijken op en plannen maken voor een nieuw jaar voelen we meer dan anders dat we samen veel en alleen weinig kunnen bereiken. Dat is in onze hobbyvereniging niet anders. In de laatste ledenbijeenkomst op 10 november hebben we allemaal kunnen ervaren dat we de weg naar onze jubileumshow duidelijk hebben gevonden. We kunnen zelfs voelen dat het onderweg zijn daar naar toe ons verbindt en de saamhorigheid vergroot.
Dit voelden we ook toen we op 2 januari aanwezig waren bij de nieuwjaarsreceptie van de Wendezoele. Ons werd nogmaals duidelijk dat we daar deze zomer meer dan welkom zijn.
We maken ons zorgen om de gezondheidstoestand van verschillende leden. Sommigen worden door Mieke bezocht anderen krijgen een kaart met onze beste wensen voor herstel.
We lopen de nieuwjaarsreceptie op maandagmiddag 19 januari 2015 nog even door. We beginnen om 14.00 uur. Alles is goed afgesproken en geregeld.
We nemen de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 23 maart al vast door zodat publicatie van deze agenda plaats kan vinden in DE FUCHSIAGROET van februari. Dat is ruim binnen de voorgeschreven termijn van drie weken. Mieke vraagt Jan Besselink of de dvd van de tuinentocht 2014 getoond kan worden. We doen dit direct na de pauze. De begroting van de jubileumshow wordt dan ook besproken. Jan en Fokje halen bij van de Velde 50 fuchsiastekken van nieuwe soorten. Na afloop van de ledenraad van 23 maart krijgt ieder een stekje mee. Mogen we die als bloeiende plant terug zien op de Wendezoele?
Voor de verkoop tijdens de Tuinexpo Luttenberg halen we op donderdag 26 februari 2015 200 stekken bij Epric in Huissen. Wat over is kan mee naar de stekkenmarkt of de verkoopstand op de show.
Voor de ledenbijeenkomst op maandag 11 mei 2015 vragen we mevrouw Pohlmann uit Hengelo. Zij heeft een mooie diapresentatie over haar voorjaarstuin.
Na deze wat algemene zaken overlegden we over de uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de jubileumshow. We verdeelden de belangrijkste zaken:
Jan: algemene leiding, catering en arrangement.
Fokje: financiën,

Wim: opbouw en afbraak, opkweek en verkoop verkoopplanten,
Frits: aan en afvoer van de showplanten.
Mieke: indeling leden bij werkzaamheden, naamkaartjes planten, public relations en inlichtingenstand.
We proberen zoveel mogelijk leden bij de verschillende werkzaamheden te betrekken. De kwaliteiten en interesses van de leden worden zoveel mogelijk ingezet. Mieke inventariseert deze middels opgave in DE FUCHSIAGROET. Ook proberen we inzicht te krijgen in het aantal planten dat beschikbaar is.
Tijdens de ledenvergadering op 23 maart gaan we verder in op alle details. Tot dan. We wensen u een winterse winter en vergeet niet wat extra stekken op te zetten voor de stekkenmarkt en de show.
Jan Workel, voorzitter/secretaris.

Activiteitenkalender.
27-02-2015 t/m. 02-03-2015
TuinExpo Luttenberg.
Promotiedagen regio 5 Twente-Salland.
23-03-2015
Algemene Ledenvergadering Twente-Salland 19.30 uur.
Uitnodiging zie elders in deze DE FUCHSIAGROET.
DVD Tuinentocht 2014 en Verloting.
11-05-2015
Ledenbijeenkomst bij de Kröl 19.30 uur.
Dorpsstraat 158a in Enter.
Mw. Pohlmann B(l)oeiende lezing over de voorjaarstuin.
16-05-2015
Stekkenmarkt in Harbrinkhoek. 13.30 uur.
Nadere gegevens volgen in de volgende DE FUCHSIAGROET.
17-07-2015 T.M. 22-07-2015
JUBILEUMSHOW 30 JAAR regio TWENTE-SALLAND
Museumboerderij DE WENDEZOELE
Twickelerlaan 14, 7495 VG Ambt Delden.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovenstaande gegevens in uw agenda of op kalender!

Bestuursvergadering.
09-04-2015 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.
15-05-2015 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo.

Contributie 2015
Nog niet betaald? Doe dit dan zo snel mogelijk. U voorkomt onnodige ledenmutaties. Niet uitstellen maar direct doen!

Wel…….
Onze hartelijke felicitaties voor alle leden die jarig zijn geweest of een jubileum hebben gevierd en speciaal voor onze jubilarissen voor het:

12 ½ jarig lidmaatschap van de NKvF.
Mw. A.H. Farenhorst-Wittenhorst, Nagelhoutstraat 23, 7451 EC Holten.
Dhr. R. Meijer, secretaris Openluchtmuseum Ootmarsum,
Smithuisstraat 2, 7631 GH Ootmarsum.
Mw. A.M.G. Nijhuis-Kamphuis, Kloosterhof 1, 7631 GD Ootmarsum.
Dhr. J.A. Otten, Marijkelaan 16, 7468 AX Enter.
Dhr. W.G. Rietman, Maatkamp 29, 7482 KC Haaksbergen.
Mw. Ch.M.A. Tijman-Workel, Dorpsstraat 2, 7468 CK Enter.
Dhr. H. Veldkamp, Elskampweg 7, 8105 AJ Luttenberg.

30 jaar lid van de NKvF.
Mw. G. Hemmink-Ponsteen, Mensinkweg 2, 7442 TD Nijverdal.
Mw. L. van Hulten, De Biester 6, 7481 BB Haaksbergen.
Dhr. J.H. Workel, van Uitertstraat 14, 7468 ED enter.

35 jaar lid van de NKvF.
Dhr. L.L. de Graaf, Vaarwerkhorst 7, 7531 HK Enschede.

v.l.n.r.
Dhr. Workel, Dhr. de Graaf, Mw. Nijhuis, Mw. van Hulten,
Mw. Hemmink, daarachter Dhr. Rietman
en Dhr. Otten (met rode trui).

(foto: Frits Sanders)

en Wee……..
Van harte beterschap en heel veel sterkte.
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten of geopereerd zijn.
En naar onze overleden leden van 2014.
Dhr. J. Tuller, dhr. F.J. Stoolhuis en dhr. G. Hemmink echtgenoot van ons lid
G. Hemmink-Ponsteen.

Welkom in onze regio.
Dhr. A.B. Kleinsman, Hogelandstraat 12, 7535 CC Enschede.

Evenement Fuchsia Extra Vaganza:
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 februari a.s. van 10.00 uur t.m. 17.00 uur zijn er meer dat 150 verschillende soorten gewortelde fuchsiastekken te koop bij Stichting E.P.R.I.C. een zorgkwekerij.
De stekken zijn te koop voor het luttele bedrag van 50 eurocent per stuk.
E.P.R.I.C. Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen. Tel. 026-3250959

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 23 maart 2015 Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Café de Krol in Enter.

Agenda
1. Opening door de voorzitter - mededelingen

2. Ingekomen stukken: - verslag van de kascommissie

3. Uitgaande stukken: geen

4. Notulen van de ledenvergadering op 24-03-2014 (zie De Fuchsiagroet mei 2014).

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2015)

6. Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2014
Bespreking verslag van de kascommissie

7. Vaststelling begroting 2015

8. Benoeming leden kascommissie:
- De heer G. Koelemeier is aftredend
- De heer L. Hartong blijft wordt lid
- De heer P. van der Plas wordt lid.
- Benoeming reservelid

9. Bestuursverkiezing.
1. Door het overlijden van Johan Tuller is in het bestuur een vacature ontstaan. Deze is tijdelijk ingevuld door Wim Schotman. Het bestuur stelt voor Wim definitief als bestuurslid te benomen. In het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden neemt Wim de plaats in van Johan Tuller.
2. Mevrouw Mieke Hoogland is aftredend en herkiesbaar. Mieke heeft aangegeven dat zij nog een beperkte tijd beschikbaar is.
Op schriftelijke voordracht van 10 of meer leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend. Het is een vereiste dat deze brief uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris aanwezig is.

10. Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op april 2015
in Eemnes.

11. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad: Het bestuur stelt
voor de heer Jan Workel af te vaardigen. Als zijn vervanger wordt mevrouw
Mieke Hoogland voorgedragen.

12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2015- 2016
a. Bezoeken open tuinen in de regio 06 en landelijk,
b. Stekkenmarkt Harbrinkhoek,
c. Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst.
d. Potgrondactie
e. Dialezingen (graag suggesties)
f. Jubileumshow Twente-Salland De Wendezoele bij kasteel Twickel in Delden (17 t/m 22 juli)
g. Jubileum landelijk (8 augustus 2015 Botanische Tuinen in Utrecht)

13. Pauze met lotenverkoop (prijsjes van leden welkom)

14. Diapresentatie over Tuinentocht

15. Rondvraag en sluiting

16. Verloting

17. Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een nieuwe cultivar.

Tja, P R wat is dat……
om te vertalen in het Nederlands valt niet mee, en het hoort zich niet goed aan.
Public Relation "openbare verhouding/betrekking"?? Wij houden het maar gewoon op…. reclame. De flyers zijn gedrukt en op verschillende internetsites staan de gegevens van onze Jubileumshow. Ook RTVOost zendt een week voor de tentoonstelling een commercial uit. De landelijke regio's zijn op de hoogte gebracht en op onze website staan de gegevens over onze show.
De reclame begint te draaien, dit is nog maar een begin.
Misschien kent u iemand in uw familie- vriendenkring of in uw omgeving die een lijntje heeft naar de lokale kranten, radiostations of kabelkrant. Het liefst met gesloten portemonnee, geld kunnen we overal kwijt. In de tijd van vakanties zijn deze maar wat blij met een verhaaltje over onze Jubileumshow bij De Wendezoele in Delden.
Benader ze of geef dit even door, hoe meer publiciteit hoe beter. We hopen echt op heel veel bezoekers.
Daar doen we het toch voor.
P R……zeer belangrijk, we rekenen op u.

Maar ook om een handje te helpen voor en tijdens de show. Om onze planten in topconditie aan de bezoekers van de show te kunnen presenteren kost tijd en moeite, ook hier geld: Vele handen maken licht werk en iedereen kan een steentje bijdragen.
Iedere vorm van hulp is welkom, kunt u maar één middag, geen probleem, ook dit wordt zeer gewaardeerd.

Laatste wenken voor de show.

Op 17 juli 2015 moeten de planten zoveel mogelijk in bloei zijn. Een eerste bloei of veel knoppen bereik je door met het toppen rekening te houden met deze datum.
Advies:
Enkelbloemige fuchsia's: 6 á 7 weken. ( toppen tot 1 juni 2015)
Dubbel bloemige fuchsia's: 8 á 9 weken. ( toppen tot 25 mei 2015)
Later alleen nog vorm snoei toepassen.

>>> Voor de tentoonstelling planten controleren op roest, witte vlieg,
spint, bladluis en ander ongedierte. Indien nodig hier tegen spuiten.
De fuchsia's moeten zoveel mogelijk vrij zijn van ziekten en ongedierte.
Dit is om andere planten niet aan te tasten.
Tip: In de maand mei/juni preventief gieten met Admire helpt tegen alle
ongedierte.
Admire is niet meer te koop. Misschien hebt u nog een rest partijtje.

>>>
Zorg dat de potten goed schoon zijn, kettingen en ringen voor
hangpotten nakijken en indien nodig schoon maken, schilderen of
vervangen. Zwarte potten eventueel behandelen, na het schoonmaken,
met cockpit spray.
De vale kleur verdwijnt en de pot ziet er als nieuw uit. (te koop bij Action)

>>> Stokken die als steun dienen, controleren en niet boven de planten
laten uitsteken. Dit staat slordig en is gevaarlijk.
>>> Uitgebloeide bloemen, bessen, lelijke knoppen en beschadigingen
en verkleurd blad verwijderen. Een nieuw laagje potgrond staat
verzorgt.

>>>De aangeboden planten dienen voorzien te zijn van striketiketten
met de plantnaam en uw eigen naam. De gegevens dienen met een
watervaste pen te zijn geschreven (striketiketten afhalen bij de
regiowinkel van de fam. Poffers).

>>> Voor het vervoer de planten goed water geven of desnoods even
dompelen.

We nemen aan dat de leden zoveel mogelijk zelf het vervoer van de planten te organiseren.
Als dat niet lukt of bij grotere partijen dit melden bij het bestuur.
Telefoonnummers en e-mailadressen staan op de tweede blz. van deze DE FUCHSIAGROET.


AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE SHOW WENDEZOELE DELDEN. (Klik hier)

Jaarverslag 2014 van regio Twente-Salland.
Het jaar 2014 zal ons vooral bijblijven als een gezellig en actief jaar waarin we samen in goede harmonie ons hebben ingezet voor onze hobby. Alhoewel het lijkt dat de fuchsia in onze tuinen snel in belangrijkheid afneemt, merken we toch ook bij velen een blijvend enthousiasme. Dat liet zich dit jaar zien in de vele activiteiten en de goed bezochte bijeenkomsten. Verrassend is wel het plan om in 2015 bij de Wendezoele in Delden ter ere van ons 30- jarig bestaan een show te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Als we samen de schouders er onderzetten kan dit alleen maar een succes worden.

De ontwikkeling van het ledental en het aantal donateurs is stabiel. Met 116 leden op 31 december 2014 zijn we het afgelopen jaar 3 leden kwijtgeraakt.
Een positieve ontwikkeling zien we bij het aantal donateurs. Dit aantal ging van 13 naar 16. Onze regio telt dus nu 135 leden/donateurs. Dat is precies het zelfde als vorig jaar.
De regio voelt zich positief verbonden met de NKvF. De voorzitter vertegenwoordigde de regio 2x op de vergaderingen in Eemnes.

We begonnen dit jaar met een nieuwjaarsreceptie op maandagmiddag 19 januari. We herdachten onze overleden leden door in stilte aan hen te denken. Het bestuur heeft hun afscheidsvieringen bezocht.
De jubilarissen van 35 jaar (1 lid), 30 jaar (3 leden) en 12 ½ jaar (7 leden) lidmaatschap werden in het zonnetje en de bloemen gezet.
De beheerders van het servicepunt, Mannie en Koos Poffers, werden speciaal bedankt voor hun inzet.
Hun activiteit is voor onze vereniging van groot belang.
Dat geldt ook voor de beheerder van de website en de redactie van De Fuchsiagroet.
Begin februari vond de potgrondactieplaats. 12 pallets vonden hun weg naar de leden.

Op zaterdag 23 maart brachten we met de bus een bezoek aan kwekerij Michiels in België. De bus was goed bezet. Dat gold zowel voor het reizigersaantal als voor de planten die mee terug gingen.
Maandag 24 maart hielden we de jaarlijkse ledenvergadering. De verantwoording over het resultaat van 2013 en de begroting 2014 werden goedgekeurd. De heer Frits Sanders was aftredend en herkiesbaar. Hij werd herkozen.

De stekkenmarkt op 17 mei in Harbrinkhoek was weer prima verzorgd en door velen bezocht. De aanvoer van stekken was overweldigend. Niet alle stekken verwisselden van eigenaar.

Op 2 juni hadden we onze afsluitende vergadering van dit seizoen. We genoten van de presentatie van de heer Saaltink uit Doetinchem over: "Twickel, zijn bewoners en zijn tuinen". Een bijzondere lezing, vooral uit historisch oogpunt. De dia's van kasteel en tuinen waren prachtig.
Het hoogtepunt in ons zomerprogramma was ongetwijfeld de tuinentocht op zaterdag 12 juli in zuid-oosten van Twente. We zagen verschillende soorten tuinen, groot, klein maar toch allemaal in zijn eigen soort geweldig. Wat genoten we bv. van de tuin van de fam. Schiphorst met zijn mooie collectie fuchsia's . De afsluiting bij Frans en Ciska Schuurman was een groot succes. Iedereen voelde zich welkom in hun prachtige tuin waar vele topplanten stonden te pronken. Het buffet maakte de dag af.

Op 2 augustus maakten we met Ter Beek Tubbergen een tuinenreis door Drenthe en Groningen. We bezochten de tuin van Lies van Hyken , de Luie Tuinman en de Stonefarm. Velen van ons genoten van de vele fuchsia's bij Lokhorst. Wat een collectie. Informatie en foto's staan het hele jaar op onze website www.fuchsiavrienden.nl.

Voor het 25 jarig jubileum van Flora Ootmarsum ontvingen we een uitnodiging. Ons bestuur was daar voltallig bij aanwezig. Opnieuw bleek de goede verstandhouding tussen beide hobbyclubs.

Begin september bracht het bestuur een bezoek een de opening van de Show van regio 06 Oost Gelderland in Zelhem en de vriendendag van de NKvF. Voor de tijd van het jaar was de plantenkwaliteit uitzonderlijk. Bij de opzet van de tentoonstelling was zeer creatief gebruik gemaakt van alles wat het museum Smedekink te bieden had.

Op de bijeenkomst van 22 september maakte de heer W. van Vliet van de lathyrus vereniging ons enthousiast voor de lathyrus. Wat een leerzame en onderhoudende avond.

Op 11 november hield de voorzitter een PowerPoint presentatie over de opzet van onze jubileumshow van 17 t/m 22 juli 2015 bij de Wendezoele in Delden.

Voor een aantal leden was 2013 een jaar met gezondheidsproblemen.
Het bestuur, in de persoon van mevr. Mieke Hoogland, heeft deze zieken bezocht en/ of namens ons allen een goed herstel toegewenst.
Het bestuur kwam dit jaar 7 keer bijeen om de regioactiviteiten voor te bereiden.
Tussendoor was er veelvuldig overleg per telefoon en e-mail.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Jan Workel voorzitter/secretaris aftredend 2017
Fokje de Vreeze penningmeester aftredend 2016
Mieke Hoogland ledensecretaris aftredend 2015
Frits Sanders lid aftredend 2018

09 januari 2015
Jan Workel, secretaris.


De Twentse zwaluwen.
Winterrust voor fuchsia's en verzorgers?

Toen we vanmiddag in de Breeriet in Twickel wandelden konden we goed zien dat de natuur in de winterslaap is. Ook bij ons om huis is de tuin in diepe rust. De fuchsia's zijn ook in de winterslaap, de winterharde verliezen langzaam hun blad, maar in de kas beginnen de planten wel voorzichtig uit te lopen, dat gaat wel heel mondjesmaat. Hierdoor hebben wij als verzorgers ook tijd voor andere zaken.
Alhoewel ik 's winters nog wel even terugkijk naar het afgelopen jaar en daarvan een kort verslag maak, met belangrijke data en gegevens over potgrond, bemesting en begin van de bloei. Bovendien houden wij al jaren een lijst bij van de fuchsia's die bij ons om huis staan, met daarbij het jaar waarin we de soort hebben aangeschaft. Hierdoor kun je heel gemakkelijk zien wat er in het verleden gebeurde en welke soorten we wanneer hebben aangeschaft.
Ondertussen begin je al weer plannen te maken voor het naderende voorjaar. Wanneer gaan we de hangers stekken en hebben we wel voldoende stekgrond?
We vervangen n.l. ieder jaar de planten in de hangpotten door ze in het vroege voorjaar te stekken. Van iedere plant nemen we 8 stekken, zodat we in april de hangpotten kunnen voorzien van 5-6 goed bewortelde stekken. De 2 bakken met in ieder ruim 100 stekken zetten we in de kamer op de vensterbank en na 3-4 weken zijn de meeste stekken mooi beworteld.
Op deze wijze hebben we steeds frisse planten die goed willen hangen. De oude planten gaan in de lange bakken die we aan het balkon hangen en hebben zo een tweede kans om te laten zien hoe mooi ze kunnen zijn. We hebben al deze bakken op het semi-hydro systeem, wat een groot voordeel biedt ten aanzien van watergeven. 2-3 keer per week bijgieten is vaak voldoende.

Een verleider van de nacht…..
Sommige planten geuren 's nachts sterker dan overdag. Het is de afnemende hoeveelheid licht die de plant ertoe aanzet om geurmoleculen aan te maken die bedoeld zijn om nachtvlinders aan te trekken. Vaak hebben die nachtgeurders buisvormige bloemen, zodat de nectar overdag niet kan worden gestolen en dus bewaard blijft voor nachtvlinders. Dat zijn de enige insekten die er met hun speciale roltong bij kunnen komen.
Als u interesse heeft: geurende planten in de nacht, kan je 't best planten in de directe nabijheid van het terras zetten. Zo kunt u op zwoele avonden bij kaarslicht intens genieten van de nachtvlinders die als kolibries over de bloemen zweven.
Naast de nachtviolier zijn er best andere planten die ook geschikt zijn om in de nacht nectar af te geven. Zoals kamperfoelie en siertabak. De nachtviolier is een vertakte plant van ongeveer een meter hoog, die in de maanden mei en juni bloeit. Hij produceert zoetgeurende lila bloemen. Er bestaat ook een witte vorm die in de schemering spookachtig oplicht.
Nachtviolieren zijn erg gemakkelijk op de kweken uit zaad. De planten leven niet al te lang, meestal een jaar of drie en dan begint de aftakeling al. Maar ze zaaien zichzelf uit en zorgen op die manier voor nageslacht.
Nog een nachtridder: de Cestrum, een tropische plant, familie van de nachtschade en voornamelijk als kuipplant bij ons bekend. Cestrum's kennen een dag- en een nachtgeur. Overdag ruikt het blad behoorlijk ranzig, maar in de nachtelijke uren wordt een zwoele, zoete geur verspreid. De meest winterharde soort is de Cestrum paqui, met bleekgele bloemen. Je kunt dit heestertje plaatsen tegen een zuidmuur in de volle grond.
Bron De Bellenbode regio 6.

In gesprek met……….Harrie en Ans Nijhuis.

Wat zijn jou favoriete fuchsia's??
Onze persoonlijke voorkeur gaat uit naar grootbloemige soorten en toch ook wel de oudere soorten, zoals Celia Smedley, Annabel, Applausse, Windhapper, Pink Marshmallow, enz. Maar de laatste tijd zijn er best veel mooie soorten bijgekomen.
Wij houden ook van mooie kuipplanten wat het geheel in de tuin toch alleen maar mooier maakt.
Succulenten en Cactussen krijgen ook onze aandacht. Toen wij nog in Agelo woonden hadden wij een grote tuin met veel bloemen en vaste planten maar nu in Ootmarsum is dit veel kleiner geworden maar voor ons nog steeds mooi.

Overwinteren!!
Overwinteren was voor ons geen probleem, we hadden in Agelo een oud kippenhok met daarvoor een volière. In de schuur die met een gaskachel werd verwarmd gingen alle fuchsia's en kuipplanten om te overwinteren. De Succulenten en verzameling Cactussen stonden in de verwarmde kas.

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Wij houden van een goed verzorgde tuin, maar wij weten dat dit best soms moeilijk is door omstandigheden qua grootte of andere bezigheden.

Wat vind je ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Altijd heel gezellig en je doet er het nodige van op tevens leer je ervan. Daarom vinden wij de jaarlijkse tuinentocht een heel goed idee van het bestuur. In Agelo kwamen verschillende keren andere liefhebbers een kijkje nemen en onder het genot van een kopje koffie even kletsen over onze mooie hobby, dat missen wij nu soms wel.

Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia's??
Wij lazen van de show in Markelo en gingen daar heen, en het virus raakte ons zo dat we diezelfde avond nog terug gingen om nog eens te kijken. Dus die avond lid geworden en daar hebben wij op de dag van vandaag nooit geen spijt van gehad.
Wij wensen U allen een hele mooie zomer en veel tuinplezier.

Groeten: Harrie en Ans Nijhuis.


 

De Fuchsiagroet Jaargang 13. no 4, november 2014

Van de bestuurstafel.
Wanneer ik dit stukje schrijf zitten we alweer in de herfst. Nog een maand en de schaar gaat z'n werk weer doen. Wat jammer, de fuchsia's zijn op dit moment nog zo prachtig mooi. En wat hebben we kunnen genieten van onze hobby.
Even een terugblik. Tuinentocht 12 juli 2014. Prachtige tuinen met een mooie route. Afsluiting bij fam. Schuurman. Hier hadden z'n 50 personen zich voor opgegeven.
Flora Ootmarsum, 25 jaar bestaan. Het bestuur was uitgenodigd voor de opening, er werden 2 nieuwe fuchsia's gedoopt t.w. Jorien ter Mors en Frans Stoolhuis.
Jorien ter Mors is schaatser en heeft afgelopen winter een bijzondere prestatie geleverd op de olympische spelen.
Frans Stoolhuis was voorzitter en heeft heel veel betekend voor Flora. Frans is zeer ernstig ziek.
Het was een mooie show met een breed scala aan planten.
Bustocht 2 augustus. Na een moeilijke start hadden zich 40 personen opgegeven, 6 personen hebben zich weer afgemeld vanwege ziekte en een sterfgeval. Deze mensen nog heel veel sterkte gewenst.
We hadden prachtig weer. De chauffeur zocht mooie route uit. De tuinen waren mooi en heel divers.
We konden ons hart ophalen. Voor elk wat wils. We waren mooi op tijd weer terug in Holten.
Ledenbijeenkomst 22 September werd verzorgd door de lathyrus vereniging. Het was een interessante avond met veel informatie over rassen, zaaien, verpotten, groei en bloei. Een en ander werd verduidelijkt met duidelijke en mooie dia's.
Vanwege file konden deze mensen niet op tijd in Enter zijn.
Hierdoor kon de voorzitter de leden al iets vertellen over de voortgang voor de show volgend jaar. De accommodatie is de Wendezoele in Delden en de datums 17 t/m 22 juli 2015.
Volgende ledenbijeenkomst 10 november meer en verdere informatie. Graag een grote opkomst gewenst.
Open tuindagen Wierden was een groot succes, 15 tuinen in de gemeente Wierden waren te bezichtigen. We hadden in 2 dagen ± 300 bezoekers, waaronder ook veel fuchsia vrienden.
Frits Sanders.
www.fuchsiavrienden.nl

Activiteitenkalender.

24 november Ledenbijeenkomst bij de Kröl 19.30 uur.
Dorpsstraat 158a in Enter.
Met dia's en informatie over onze Jubileumshow in 2015.
DEZE DATUM IS VERANDERD VAN 10 NAAR 24 NOV. i.v.m
HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE ZAAL!!!
19-01-2015 Nieuwjaarsreceptie 's middags om 14.00 uur.
Een gezellige informele middag met een hapje en een drankje.
27-02-2015
t/m
02-03-2015
TuinExpo Luttenberg.
Promotiedagen regio 5 Twente-Salland.
23-03-2015 Algemene ledenvergadering Twente-Salland.
Nadere gegevens volgen in de volgende DE FUCHSIAGROET.
11-05-2015 Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
aanvang 19.30 uur.
16-05-2015 Stekkenmarkt in Harbrinkhoek
aanvang 13.30 uur.

17-07-2015
t/m
22-07-2015

JUBILEUMSHOW 30 jaar regio 5 TWENTE-SALLAND
bij Museumboerderij DE WENDEZOELE,
Twickelerlaan 14, 7495 VG Ambt Delden.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovenstaande gegevens in uw agenda of op de kalender!


Bestuursvergaderingen.

04-12-2014 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter.
06-02-2015 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo.

Welkom in onze regio.
Mw. D.J. van der Plas-Hulst, Looermark 43, 7437 SJ Bathmen.
Dhr. G.J. Koedijk, Haarstraat 173, 7462 AN Rijssen.
Dhr. A.H. ter Braak, Weversweg 1, 7607 RL Almelo.
We hopen u op onze diverse activiteiten te mogen begroeten samen met uw partner of huisgenoot en wensen u veel fuchsia plezier.

Het jaar 2014 loopt ten einde.
Dit is alweer de laatste De Fuchsiagroet van 2014 de volgende editie komt in februari 2015. Wij, bestuur en redactie wensen u alvast:
Een heel vrolijk en gezegend Kerstfeest en de allerbeste wensen voor 2015 met veel gezondheid en een rijk b(l)oeiend jaar.

Wel……..
Onze hartelijke felicitaties voor alle leden die jarig zijn geweest of een jubileum hebben gevierd. Proficiat en veel Geluk.
Tijdens onze vriendendag bij Museum Smedekinck in Zelhem werd mevrouw Sterenbosch nog eens in het zonnetje gezet, de "goudenspeld" voor 40jaar lidmaatschap kreeg zij opgespeld door onze landelijke voorzitter de heer van Empel. Ook van onze regio nogmaals de hartelijke felicitaties.

en Wee…….
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft, op en operatie wachten of geopereerd zijn een voorspoedig herstel toe.
Ook gaan onze gedachten uit naar iedereen die ernstig ziek is of een dierbaar iemand hebben verloren. Heel veel sterkte gewenst.

In Memoriam.
Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is.
Met deze woorden begon de overlijdens advertentie van Frans Stoolhuis.
Op 19 oktober is hij op 73 jarige leeftijd na een slopende ziekte overleden.
Frans was een zeer gewaardeerd lid van onze regio en heeft als voorzitter van Flora Ootmarsum de verhoudingen tussen Flora en "De Regio" ten goede bevorderd. In juli bij de opening van "Flora" is een fuchsia naar hem genoemd. Wij zijn trots dat zijn naam voortleeft in zijn grote hobby.
Ons oprechte medeleven gaat uit naar Els, kinderen, kleinkinderen en overige familie.
We wensen hen veel sterkte om dit grote verlies nu en in de toekomst te dragen.
Bestuur en leden.
Waarom zal altijd blijven, maar ook de mooie herinneringen.

Twente-Salland gaat voor kwaliteit.
De vriendendag van de NKvF bij Museum Boerderij Smedekinck in Zelhem op 6 september jl. was een bijzonder geslaagde happening. Het onderdeel zijn van een regionale show was een succesformule en heeft gezorgd voor een geslaagde bijeenkomst. Zoveel enthousiaste leden heb ik de laatste tijd niet meer bij elkaar gezien. Gezelligheid troef. De fuchsiashow van regio 06 was boven verwachting. In september nog zoveel mooie bloemen. Compliment! We hebben er van genoten.
De fuchsiavereniging presenteerde zich in volle omvang. Zo waren er een BCK stand met nieuw genomineerde fuchsia's, uitleg over het keuringsgebeuren en de mogelijkheid zelf een proefkeuring te doen. Het resultaat werd daarna vergeleken met de officiële keuringsuitslag. Belangrijk onderdeel is ook altijd de landelijke fuchsiawedstrijd en de fotowedstrijd. In beide onderdelen was Twente-Salland weer succesvol. Manny en Koos Poffers haalden de 1e prijs in de categorie Newman Cup met de fuchsia Sappho Phaoon en de 2e prijs in de categorie NKvF Bokaal met hun Windhapper.
Bij de fotowedstrijd won Hermine Workel met een foto van de eigen tuin een eerste prijs in de categorie algemeen.
We zijn trots op deze oostelijke successen. Koos , Manny en Hermine van harte Proficiat! Dit succes smaakt naar meer.


Sappho Phaoon

Windhapper
Bij de fotowedstrijd won Hermine Workel met een foto van de eigen tuin een eerste prijs in de categorie algemeen.

 

Een nieuwe fuchsia.
Zaterdag 26 juli 2014 werd voor mij een gedenkwaardige dag. Ik mocht me scharen in de rij van beroemde Nederlanders waarnaar een fuchsia is genoemd, zoals Herman Finkers dat zo treffend verwoordde in het lied "Je bent pas beroemd als er een fuchsia naar je is genoemd". Kweker Gerrit Jan van de Brink uit Hulshorst had mijn vrouw Hermine gepolst of ik een fuchsia met mijn naam wel op prijs zo stellen. Zij schatte in dat ik dat wel zou waarderen en dat was ook zo. Gerrit Jan gaf aan dat hij dit deed omdat ik hem had overgehaald zijn planten te laten keuren. Daarmee heeft hij veel succes gehad. Hulshorster Bloei, Jacoba Krol, Stijnie van de Brink en Johanna van Buren zijn daar o.a. voorbeelden van. Bovendien zag Gerrit Jan dit als een blijk van waardering voor mijn werk als voorzitter van de keuringscommissie van de NKvF.
Alhoewel de fuchsia "Jan Workel" een mooiere en meer welluidende naam had verdiend ben ik met de naamgeving zeer vereerd. Ik hoop dat de fuchsia (zie foto's) in vele tuinen een plaatsje mag veroveren en misschien volgend jaar op onze show een blikvanger mag zijn. Jan Workel.


Fuchsia "Jan Workel"

 

Nieuwe Jaars Wensch (1818).
Het Jaar zoo vluchtig ons ontweeken,
Geeft nieuwe stof tot dankbaarheid,
Haar Vruchtbaarheid zoo schoon gebleeken,
Heeft 't diepbedrukte hart verblyd;
En schoon men soms uit andere Oorden,
Van Onheil, Pest en Watervlied,
Of 't vreeslyk Vuur des Onweêrs hoorden,
Gods hand heeft zichtbaar ons behoed.
Mag men nu weer een Jaar beleeven,
-Dat wenschen wy U te allen tyd-
't Geen welvaart, heil en troost kan geven;
En elk verplicht tot dankbaarheid.
Twentse Spreukenkalender.

WE ZOEKEN FUCHSIA planten/stekken van:

Prinz Reinhard

Prinzessin Angela

Graf Christian
Heeft iemand bovenstaande fuchsia's?
Graag contact opnemen met onze voorzitter de heer Jan Workel tel. 0547-381729
e-mail. janworkel@concepts.nl

Busreis naar Drenthe en Groningen.
Zaterdag 2 augustus was het dan zover: op deze stralende en warme zaterdag ons tuinenreisje naar Drenthe en Groningen. We lieten ons volledig verrassen, want we wisten niet welke tuinen we zouden bezoeken.
Om klokslag 9 uur waren we allemaal present in de bus van de fa. ter Beek op het parkeerterrein van het AC-restaurant in Holten.
Onze chauffeur bracht ons via de toeristische route over de Sallandse Heuvelrug, waar de heide al begon te kleuren, en vervolgens via Hellendoorn, Ommen, Hoogeveen en Beilen naar het kleine brinkdorpje Hijken met zijn riet gedekte boerderijen. Aan een smal weggetje even buiten Hijken ligt onze eerste bestemming: 'de Roos van Hijken' , de tuin van de fam. Ter Beek.
Geïnspireerd door een reis naar de Engelse Cotswolds, zijn ze zelf op hun 7000 m2 grote erf aan de slag gegaan en hebben ze de kleurrijke borders aangelegd. Ook de moestuinliefhebbers kunnen hier aan hun trekken komen.
Na de hartelijke ontvangst met koffie en de bezichtiging van de tuin gingen we na 5 kwartier weer de bus in.
Op naar Ruinen, naar de tuin van Jan en Nicolette Nauta, 'de Luie Tuinman' genaamd.
Nou, 'lui' kan je niet zijn, als je deze 25 tuinkamers tellende tuin moet onderhouden. Via een door pijlen aangegeven route bezoek je de hele tuin, tussen hoge borders met bloeiende één jarigen over smalle paadjes, langs o.a. zonnetuin, een bloemenweide, een hostatuin, een blauwe tuin en een grassentuin kom je tenslotte weer terug bij de tuinwinkel en het tuinrestaurant. Een hele gezellige tuin, misschien wat minder geschikt voor de rollator, maar we hebben er wel van genoten.
Ons volgende doel was de hobbykwekerij van de fam. Lokhorst in Gieten. Hier konden we de 3700 Fuchsiasoorten tellende verzameling bekijken. Als je wat zoekt, kan je hier wel terecht! Ook de Geraniums en Dahlia's bloeiden volop. Sommigen van ons konden de verleiding niet weerstaan en kwamen met een plantje weer terug in de bus.
Intussen was het al 4 uur in de middag toen we richting Stadskanaal reden. Een beetje laat, maar de eigenaren van de 'Stonefarm' ontvingen ons nog heel hartelijk. De naam zegt het al: hier liggen heel veel zwerfkeien, groot en klein. Ze zijn allemaal afkomstig uit de weilanden in de buurt.
De tuin is 2 ha groot en heeft het karakter van een Engelse landschapstuin. Naast de vele potten met kuipplanten vinden we er gemengde borders met zomerbloeiende planten, een hosta- en een varen tuin. Een vijver in zo'n tuin
mag natuurlijk ook niet ontbreken. Via een paadje over de aan de achterzijde opgeworpen heuvel had je een heel mooi uitzicht over de vijver en een gedeelte van de tuin. Wat ook opviel, waren de vele soorten bomen en coniferen, die de tuin omzoomden.
En natuurlijk overal was er 'gestrooid' met hoopjes zwerfkeien. Heel apart!
Na een kopje koffie/thee of fris vertrokken we rond half zes weer richting Holten, waar we om klokslag 7 uur weer bij het AC-restaurant arriveerden.
Ik denk, dat ik uit naam van ons allen spreek, als ik degenen die deze reis hebben voorbereid, heel hartelijk wil bedanken voor deze zeer geslaagde dag!
Marian Wilpshaar.

De zomershows.
Afgelopen zomer zijn we weer eens naar een paar fuchsiashows geweest om te genieten van onze hobby. Eerst was daar eind juli de jaarlijkse show in het Openluchtmuseum in Ootmarsum en daarna in begin september de landelijke show in Zelhem. De shows waren heel verschillend, maar toonden ook weer veel overeenkomst. Beide waren georganiseerd in een openluchtmuseum en beide hadden veel ruimte om diverse zaken te tonen. Ook was op beide shows een erg leuk randgebeuren in de vorm van een optreden van een boerendansgroep.
In Ootmarsum genieten wij ieder jaar weer van de ruime opzet en de combinatie met andere planten, naast de fuchsia's. Met name de show, in de wagenloods, van de dahlia's vinden wij geweldig. Maar ook de vele ander planten op het terrein geven een hele mooi afwisseling.
Op de zondag komt daar dan nog het optreden van de boerendansers met de boerenbruiloft bij en het geheel is helemaal compleet. Voor ons een reden om jaarlijks naar Ootmarsum te trekken voor een middagje genieten van bloemen, planten en mensen.
Dan was dit jaar de jaarlijkse vriendendag van de landelijke Fuchsiavereniging zo dicht bij dat wij die zeker niet wilden missen. Dus op zaterdagmiddag naar Zelhem, waar al weer in een Openluchtmuseum een prachtige fuchsiashow was ingericht. Een totaal ander gebeuren dan in Ootmarsum, maar niet minder mooi. In een museum, waar zowel in de oude boerderij als in de nieuwe schuur, het platteland van weleer was tentoongesteld. En daar tussendoor een schitterende collectie fuchsia's. En dan ter afwisseling optredens van de boerendansgroep; het was een zeer afwisselende middag.
Opvallend op beide shows waren twee dingen, te weten de gemiddelde leeftijd van de bezoekers was aan de hoge kant en, net als bij ons thuis, waren de planten veelal aan de late kant in de bloei gekomen of zaten nog tegen de bloei aan.
Het is jammer te moeten constateren dat onze hobby aan het vergrijzen is, maar dat is met veel meer van dit soort arbeidsintensieve hobby's het geval.
De Twentse zwaluwen.

CONTRIBUTIE 2015.
U weet het zo langzamerhand wel in de maand december valt de acceptgiro weer in de bus. Een vriendelijke verzoek aan u van onze landelijk- en regio administratie om deze zo snel mogelijk te betalen.
Te late betalingen geven onnodige mutaties en veel werk en wij als regio missen voor een deel onze landelijke bijdrage. Dit is toch een bron van inkomsten voor ons.
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs.

Potgrond bestellen!
Een nieuw jaar is weer in zicht en als de dagen weer beginnen te lengen, gaat het weer kriebelen om de planten die nu nog in de winterberging staan/liggen of hoe dan ook, zo goed mogelijk te verzorgen. Daar is potgrond voor nodig. Hebt u belangstelling dan graag uw bestelling voor 20 december a.s. naar e-mail: janworkel@concepts.nl of per telefoon: 0547-381729.
U krijgt t.z.t. hierover bericht. De potgrond moet u zelf afhalen bij:
Jan Workel, van Uitertstraat 14 in Enter.
Kosten per zak ± € 3,75 tot € 4,00.

Hoe maken we stekken….voor b.v. onze stekkenmarkt.
Om op de stekkenmarkt mooie plantjes te kunnen leveren moet al begin maart begonnen worden met het nemen van stekken. Voor een volwaardig plantje hebben we ong. vijf weken nodig, daarom moet het oppotten van een gewortelde stek plaats vinden begin april.
Om stekken te kunnen nemen van onze oudere fuchsia's moeten deze vooraf een oppeppertje krijgen door ze wat warmer te zetten, hiermee beginnen we al in begin februari. Begin maart moeten er aan de fuchsia's al voldoende materiaal zitten om te stekken. Het duurt ongeveer drie a vier weken voor een goede beworteling. Ook najaar stekken zijn uitstekend geschikt voor de stekkenmarkt u moet de stekken dan wel de winter door krijgen. Succes.
Gedeeltelijk overgenomen van regio 29.

Een geurende avond.
Maandag 22 september jl. is er door de heer W. van Vliet een dia lezing gegeven over Lathyrus.
Alle aspecten van groei naar bloei kwamen aan de orde en hoe men het beste kan zaaien en opkweken. Lathyrus varieert eindeloos in soorten en kleuren. De plant zaaien kan iedereen, u heeft de hele zomer plezier van de zoete geur en de fragiele bloemen.
Lathyrus is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie.
Als u wilt weten of oud zaad nog kiemkrachtig is dan is een nat stukje keukenpapier ideaal daarvoor. De zaadjes er tussen leggen en kijken, na een paar dagen, of de kiemworteltjes actief worden. U kunt ook, als er geen reactie komt, de harde barst even beschadigen met een vijl op verschillende plaatsen om zo de activiteit te bevorderen.
Uitplanten in potjes met een mengsel van zeer losse potgrond. Niet te diep planten, zoveel zand er op strooien als de zaadjes groot zijn. Rechtstreeks in de grond kan vanaf april.
Er zijn eenjarige, vaste Lathyrus en als kuipplant wordt deze niet hoger dan
± 50 cm.
Lathyrus groeit door tot de hoogte van de ondersteuning, hoe hoger, hoe langer de plant wordt.
Ook Lathyrus zijn behept met ziekten en plagen net als onze fuchsia.
Bodemschimmel: binnen drie dagen is de plant dood en net als bij de aardappel kunt u vier jaar lang hier geen Lathyrus poten. Knip de plant af en gooi deze meteen in de grijze container, niet op of in de compostton. Laat de grond met rust, niet spitten, de schimmels worden zo verspreid en op de kale plek zet u b.v. een container/pot om daar de zaadjes in te planten, zo kunt u kale plekken voorkomen.
De plant heeft ook last van meeldauw, behandelen met een koude waterstraal of spuiten met een schimmelwerend middel.
Nog een bijzonderheid:
Lathyrus was de lievelingsbloem van koningin Juliana, er worden nu nog steeds, in de kassen van paleis Soestdijk, Lathyrus gekweekt.
Er is een Lathyrus met de naam Princess Juliana.
Het was een zeer leerzame en interessante avond.
Mieke Hoogland.

TuinExpo Luttenberg van 27 februari t.m. 2 maart 2015.
Wij promoten al sinds 2005, iedere twee jaar, onze regio op de TuinExpo in Luttenberg. Het aanbod en diversiteit van de verschillende standhouders en de hoge kwaliteit maakt dat de publieke belangstelling zeer groot is.
De moeite waard om daar aanwezig te zijn met een stand. In 2012 kwamen er ± 10.000 bezoekers naar de Expo.
Dit is een goede gelegenheid om ons als fuchsiavereniging te presenteren aan een groot publiek vooral nu ons 30jarig jubileum een paar maanden later is.
Wilt u ook onze hobby promoten en enkele uurtjes van uw kostbare tijd beschikbaar stellen neem dan contact op met:
Mieke Hoogland, Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo. Tel. 0546-539124 of
06-29136438. E-mail: gmhoogland@zonnet.nl

Fuchsia's meer als een sierbloem.
Op het platteland was vroeger voornamelijk een fuchsia bekend met rode schutblaadjes en een paarse rok. Als kinderen verzamelden we de afgevallen bloemen om er kleurstof voor het verven uit te persen. We gebruiken niet alleen de bloem van de fuchsia voor paars, maar ook klaprozen om rode verf te maken en de buitenste bloemblaadjes van de zonnebloem voor gele verf.
Ook van het sap uit andere planten als uien, bieten en spinazie kreeg je mooie kleuren met een aquarelachtig effect.
Tussen vocht op nemend papier zijn fuchsiabloemen met een warme strijkbout droog en plat te strijken. En als je de bloempjes eerst uit elkaar haalt en dan plat strijkt, kun je er figuren voor zelfgemaakte wens kaarten mee maken.
Fuchsia's hebben ook geneeskracht. Een goede bloedsomloop wordt bevorderd door het af en toe eten van een fuchsiablad. De takjes kunnen ook gedroogd worden en in een trommeltje of een gesloten fles bewaard worden. Vers zijn ze echter het gezondst. Een paar bloemen of blaadjes in een theekopje, er kokend water op gieten en u hebt een goed medicijn. Het is niet precies te zeggen hoeveel gram, want dat is per persoon en per klacht verschillend. Maar ongeveer tien gram op een kopje water is goed tegen darmontsteking en bij moeilijke menstruatie. Warm opdrinken.
Ook kippen zijn blij als ze af en toe een fuchsia kunnen pikken. Afgevallen nog verse bloemen gooit u zo in het kippenhok. De kippen vinden ze wel. Voor eieren met een fuchsiakleur hoeft u niet bang te zijn. Onthoud dat een fuchsia meer is als een prachtige bloeiende plant.
Mw. K. Rotstein-v.d.Brink Bron: Teudebell'n

In gesprek met……….Mini Mulder.
Wat zijn jou favoriete fuchsia's??
Dat zijn mijn twee Walz Harp en Jubelteen op stam en diverse hangers o.a. Windhapper en Wilma Versloot.
We gingen ieder jaar naar Jeukens om wat nieuwe soorten te halen. Nu heb ik nog wel hangers maar geen bepaald soort meer.

Overwinteren!
Ze gaan in de berging. Die is vorstvrij dus niet te warm. Ze gaan nu weer naar het schuurtje daar is het mooi licht en dan straks naar buiten. Ook Brugmansia's kan ik goed overhouden en waren afgelopen jaar 2 tot 3 meter hoog. Ook het stekken in aluminiumfolie gaat prima.

Hoe moet voor jou een tuin er uitzien?
Mijn tuin is niet zo groot, maar ik vind dat een tuin gezellig en fleurig moet zijn, waar je fijn kunt zitten en genieten. Hoeft niet altijd perfect te zijn al probeer ik dat wel.

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken?
Dat lijkt mij erg leuk, maar dat is er nog nooit van gekomen. Ik heb heel veel hobby's en daar gaat veel tijd in zitten. Misschien komt dat nog een keer.

Hoelang ben jij al bezig met het houden van fuchsia's?
Al wel 25 jaar, maar sinds 2001 ben ik lid van de Fuchsiavereniging Twente-Salland. Ik ben geen actief lid, maar de beschrijving van de planten en reportages spreken mij aan.

Groetjes Mini Mulder.


 

 

De Fuchsiagroet Jaargang 13. no 3, augustus 2014

Van de bestuurstafel.
Op onze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie hebben wij Wim Schotman speciaal welkom geheten omdat hij voor het eerst deelnam aan onze bestuursvergadering. Wij krijgen met hem een goede opvolger voor Johan Tuller. De benoeming van Wim zal t.z.t. door de leden op de ledenvergadering van 23 maart 2015 bekrachtigd worden.
Op zaterdag 26 juli opent Flora Ootmarsum haar jubileumshow. Jammer dat dat samenvalt met de eerste fuchsiakeuring in de Bilt. Het bestuur zal namens onze regio Flora feliciteren met haar 25 jarig jubileum.
De peiling over de middag- of avondvergaderingen is door Mieke uitgewerkt. We constateren dat het grootste deel van de leden liever op de avond bijeenkomt. Dat plannen we dus. Alleen de nieuwjaarsbijeenkomst van maandag 19 januari 2015 blijft op de middag.
De stekkenmarkt kende een overvloedig aanbod. Te veel stekken moesten helaas weer mee naar huis. De PR was goed geregeld. Karel van de Kate krijgt van ons als dank nog een fuchsia.
De eerste stekkenmarkt vond plaats in 2002 op de Mariaschool in Enter (tot 2006). Daarna kwam Harbrinkhoek in beeld.
De ledenbijeenkomst van 2 juni jl. was een succes. Rond de 50 leden genoten van de voordracht en de dia's van de heer Saaltink over Twickel, zijn bewoners en zijn tuinen.
De voorbereiding van de tuinentocht op zaterdag 12 juli 2014 en busreis op 2 augustus 2014 zijn rond. Alle te bezoeken tuinen zijn bezocht en zeer de moeite waard. Bij 30 deelnemers zijn de kosten begrotingstechnisch afgedekt. Er zijn nu 18 deelnemers. Of we de bus van ter Beek uit Tubbergen moeten afzeggen weten we op 15 juli. We wachten af.
We brainstormen over een mogelijke jubileumshow bij de Wendezoele bij Twickel in Delden. Of we het gaan doen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Is er genoeg hulp? Zijn er voldoende planten? Is de Wendezoele beschikbaar? Kunnen we een datum vinden die niet samenvalt met Flora Ootmarsum en/of het 50 jarig jubileum van de NKvF? De inventarisatie op de ledenbijeenkomst laat zien dat er wel animo is. We verwachten een redelijk aantal planten en voldoende hulp. Jan Nijholt uit Delden heeft op ons verzoek het bestuur van de Wendezoele gepolst. Dat bestuur staat in principe welwillend tegenover onze plannen. We zullen aangeven dat we graag voor 1 september met het bestuur van de Wendezoele om de tafel willen om te overleggen over de uitwerking en de voorwaarden. Met die informatie zullen de leden op 22 september het groene licht kunnen geven.
We denken na over een te vormen tentoonstellingscommissie en/of werkgroepen. Wanneer de leden ja zeggen zal de voorzitter op 10 november uitleg geven over de opzet van de show en discussiëren over een mogelijke opzet en uitvoering.
De eerste bestuursvergadering na de vakantieperiode is op donderdag 28 augustus in Enter. We brainstormen over de aanpak van de show zodat we de leden goed kunnen informeren. Het bestuur staat met de gegevens van nu positief tegenover de jubileumshow.
De eerste ledenbijeenkomst na de vakantie is op maandag 22 september 2014. We beginnen stipt om 19.30 uur. De voorzitter van de Lathyrus Vereniging houdt een voordracht en laat beelden zien over de Lathyrus in zijn vele soorten, kleuren en geuren. Na de voordracht praten we met de leden over de show. We willen graag een principe besluit nemen over het wel of niet doorgaan met de voorbereiding.
Namens het bestuur wens ik u allen een fijne zomer en tot maandag 22september a.s.
Advies: Kijkt u eens rond in uw tuin om in te schatten met hoeveel planten u mogelijk volgend jaar mee kunt doen aan onze Twents-Sallandse regio jubileumshow.
Groeten,
Jan Workel

Bestuursvergaderingen.
17-10-2014 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo 10.00 uur.
04-12-2014 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter 10.00 uur.
06-02-2015 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo. 10.00 uur.


Welkom in onze regio.
Mw. H.G. ter Wengel, Kopenhagenstraat 36, 7559 JT Hengelo(O).
Mw. R. Vrielink, Looweg 15a, 7641 BG Wierden.
Dhr. F. Otterman, Rozenstraat 43, 7601 AM Almelo.
Dhr. J. Nijland, Broedersdijk 19, 7462 LA Rijssen.

Van de redactie.
Allereerst onze excuses voor de slechte druk van de vorige
DE FUCHSIAGROET. Er is iets fout gegaan met het moederblad richting de drukker. Nogmaals hiervoor onze excuses.

De redactie blijft altijd geïnteresseerd in alles wat leeft in onze regio. Zend uw reacties, verhalen, ideeën, foto's, tekeningen, vragen, aanbiedingen enz. naar onze redactie. Ze zullen met dank in ontvangst genomen worden.


Activiteitenkalender.

22 september Ledenbijeenkomst bij Kröl te Enter, aanvang 19.30 uur
Lezing/diapresentatie door dhr. van Vliet over de vele
mogelijkheden van Lathyrus, zowel eenjarige als
meerjarige soorten. Dit wordt een zeer boeiende en
interessante avond.
10-11-2014 Ledenbijeenkomst met o.a. uitleg van een
eventuele Jubileumshow in 2015.
aanvang
19.30 uur.
19-01-2015 Nieuwjaarsreceptie 's middags om 14.00 uur.
Een gezellige informele middag met een hapje en drankje.
23-03-2015 Algemene ledenvergadering Twente-Salland.
aanvang 19.30 uur.
11-05-2015 Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter.
aanvang 19.30 uur.
16-05-2015 Stekkenmarkt in Harbrinkhoek
aanvang 13.30 uur.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u alvast bovenstaande gegevens in uw agenda of op de kalender!!

Wel…….
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar iedereen die in de afgelopen periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.
Speciaal voor de heer en mevrouw Boxem uit Hengelo(O) voor hun 60 jarig huwelijk en ook voor de heer en mevrouw Sanders uit Wierden met hun 45 jarig huwelijk. Proficiat!

en Wee…….
Een voorspoedig herstel gewenst voor iedereen met gezondheidsproblemen, geopereerd worden of een operatie hebben ondergaan en heel veel sterkte voor diegene die een dierbaar iemand verloren hebben.

Najaar.
Nu wordt elke boom in 't najaarswoud een verfdoos van bont loover,
De herfstspin legt een zijden draad, de zon strooit goud er over.
Geen schilder leeft op heel de aard, of kon en kan immer leven,
Die al de kleuren van het woud zo echt kan wedergeven.
Het najaar kome dan gerust en hoor eens vrinden:
Wie in de Natuur het schoone zoekt, die kan het altijd vinden.
uit: "Voor 't Jonge Volkje" 1888.

Peiling over de middag- en avondvergaderingen.
Resultaat:
37 leden hebben de lijst ingevuld op onze ledenbijeenkomst van maandag
2 juni 2014.
Middag: 4 x voor
Middag: 21 x tegen
Middag/avond: 12 x geen voorkeur
Avond: 21 x voor
Op onze bestuursvergadering van 20 juni jl. is besloten om de ledenbijeenkomsten weer op de avonden te plannen.
Alleen de Nieuwjaarsreceptie in januari 2015 blijft op de middag.


Een nabeschouwing van onze ledenbijeenkomst van 2 juni jl.
De heer Saaltink gaf een zeer indrukwekkende lezing en diapresentatie over Twickel, bewoners, huis en tuinen.
Twickel is ontstaan in 1347 en tot 1975 door vier geslachten bewoond. Het is nooit verkocht en in 1953 werd het landgoed door de laatste, kinderloze eigenaresse, Marie Van Heeckeren van Wassenaer aan een stichting overgedragen. De Barones overleed in 1975.
Het is één van de grootste landgoederen van ons land en bij het kasteel in Delden ligt 4000 hectare waarvan ong. de helft cultuurgrond en de andere helft natuurgebied is. Elders in ons land en vlak over de grens met Duitsland behoort nog eens 2600 hectare tot het bezit van Twickel. Bij het landgoed behoren 150 boerderijen, tientallen woonhuizen, een zestal (hotel)restaurants, twee watermolens, watertoren en een houtzagerij.
Door de stichting is Twickel met zijn grote cultuurhistorische en natuurlijke
rijkdommen als één geheel bewaard gebleven.
Vanuit historisch oogpunt is van groot belang de tuinen en het landschapspark. In de formele tuin staan vele geschoren buxus- en taxusfiguren en een fraaie oranjerie die, zoals van oudsher in de winter bescherming biedt aan vele soorten kuipplanten waaronder 23 eeuwenoude citrusbomen. Deze bomen, samen met de citruscollectie van Paleis Het Loo, zijn ondergebracht in de Nationale Plantencollectie.
Naast de formele tuin ligt een rotstuin die een Victoriaanse sfeer ademt en vanaf 1932 is aangelegd door de Barones. Deze tuinen gaan over in een laat 18de -eeuws landschapspark dat enkele malen, ook recent, is aangepast aan de mode van de tijd.
Via dia's langs groepen eeuwenoude bomen, slingerpaden, een wildbaan, een kluizenaarshut en spiegelvijvers met eilandjes trekt de geschiedenis van het park aan iedereen voorbij.
In het jaar 1835 is door dhr. J.D. Zocher een tempeltje voor meditatie ontworpen, maar pas in 2008 is naar dat ontwerp, dit bleek nog in het archief aanwezig te zijn, op het "bergje" een zandstenen tempeltje nagebouwd.
Buiten het park ligt de ommuurde moestuin die voor een groot deel, inclusief de oude kassen, in oude staat is hersteld.
De laatste "heer van Twickel" Baron Rodolphe F. Baron Van Heeckeren van Wasseraer is in 1922 getrouwd met Marie Gravin van Aldenburg Bentinck, hij overleed in 1936.
De Barones van Twickel heeft beslist dat het kasteel naar haar overlijden bewoond bleef en het woonrecht ging over naar haar achterneef Graf Christian zu Castell - Rüdenhausen. Na het droevig overlijden van Graf Christian in 2010, was het voor zijn zoon Roderik Graf zu Castell - Rüdenhausen een aanleiding om in de geest van zijn ouders weer op Twickel te gaan wonen, hij is opgegroeid op Twickel.
Hij trouwde in begin juni van dit jaar met Elisabeth Lotgering. Na 100 jaar werd er weer een huwelijk op Twickel gevierd.
De heer Saaltink heeft ons op een fantastische wijze door het leven van de bewoners, huis en tuinen geleid, een leerzame avond en een genot om naar zijn verhaal te luisteren.
Mieke Hoogland.

Onze website: www.fuchsiavrienden.nl


Het Sudden-death syndrome of SDS.
D.w.z. het zéér plotseling overlijden van een fuchsia zonder dat er aanwijsbare voortekenen waren. Zo nog fris en gezond en opeens verwelken de bladeren, de stengels worden slap en geen middel helpt om de plant op te knappen.
De term werd eerst gebruikt in 1986 door Cruck Miller in Amerika maar momenteel wordt er overal veel over gepraat en geschreven.
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken.
1. Een thermische shock tijdens een hittegolf. In dat geval een plastiek pot nooit begieten met koud water. Als men de plant uit de pot haalt blijkt de aarde gloeiend heet te zijn.
2. Een plotselinge aanval van rode of gele spinnen. Bij het begin van een warme periode moet men daartegen preventief spuiten.
3. Door de warmte bevangen. Als er een warme, uitdrogende wind staat kunnen de bladeren in één dag afvallen. Dit is met succes bedwongen door te nevelen met de hogedrukspuit.
4. Verdrinken. Geef nooit te veel water aan een plant waarvan de aarde droog en hard is. Zeker niet als ze uitdrogingsverschijnselen begint te vertonen. Een fuchsia verdraagt geen uitdroging. Als de toestand u ernstig lijkt kunt u, om de plant te redden, deze sterk terug snoeien, een beetje water geven (maar vooral niet in het water laten staan) en de oppervlakte van het zand in de pot losmaken.
5. Overbemesting of een sterke tocht kan ook een oorzaak zijn. Of het feit, dat de wortels afgeknabbeld zijn!
Kortom:
Zijn alle bladeren afgevallen, zet dan de plant in de schaduw, maak de aarde los, benevel maar giet niet om "verzuipen" te voorkomen.
Tenslotte:
Een schrijver (E. Johns) in een jaarboek van de B.F.S. (British Fuchsia Society) over SDS is het niet eens met het z.g. "verzuipen" als oorzaak. Daardoor zouden de wortels geen lucht meer krijgen en een schimmel de kans van zijn leven krijgen, vooral in de warme grond.
De kluit is inderdaad kletsnat, maar dat komt omdat de wortels niet meer in staat waren om water op te nemen en niet omgekeerd.
Want zegt de schrijver, ik ben altijd heel voorzichtig met water geven en ik gebruik heel goed gedraineerde potgrond en toch ben ik soms bezocht door SDS.
Speciaal bij de eerste warmte in de voorzomer en dan vooral bij pas verpotte planten en dan als voorkeur bij de species en species-hybriden. Zijn indruk is dat dan de verhouding van het aantal wortels tot de rijke potgrond te laag is. De warmte veroorzaakt een chemische reactie die de wortels doodt.
Als de potten doorworteld zijn heeft hij er nooit meer last van.
Om het nog ingewikkelder te maken staat er in het Franse tijdschrift nog een naschrift over planten in de volle grond van Bretagne (toch een prachtig fuchsia-klimaat), dus geen potplanten, "Mrs. Marshal" en "Unique" verwelkten terwijl de buren verder groeiden. "Unique" werd tot de grond toe afgeknipt en…. kwam na enkele weken met krachtige wortelscheuten terug.
E. Rijkoort-Moerer uit de Fuchsiana van januari 1994.

Hebt u met het bovenstaande artikel ervaring en weet u een oplossing voor het plotseling overlijden van fuchsia's, deel dit met ons misschien kunnen we er ons voordeel mee doen.


Dilemma (column).
Onlangs las ik in de Tubantia een verhaal over een familie uit Twente die niet op vakantie gaat omdat ze erg veel tijd aan hun tuin besteden. Daarbij bleek dat mevrouw ook een behoorlijke verzameling fuchsia's heeft.
Aan dit verhaal moest ik afgelopen week denken toen we op een camping in Limburg genoten van de omgeving, de fietstochtjes en het regelmatige bezoek van onze kleinkinderen. Ook wij hebben een tuin die het nodige aan onderhoud vraagt, maar wij hebben besloten dat een bloementuin met een volière en een moestuin niet ten koste mogen gaan van een weekje weg met de caravan. We hebben wel een aantal voorzieningen gemaakt, waardoor het voor een ander niet veel tijd vraagt de verzorging van plant en dier op zich te nemen.
Met de hangers en half hangers op semi Hydro en een behoorlijke verzamelingen winterharde kun je rustig een week weg zonder een ander met veel werk op te zadelen. Wij spreiden daarbij onze vakantieweekjes over de zomer, vanaf het moment dat plant en dier niet meer zeer intensieve zorg nodig hebben. Dat houdt in dat we vanaf eind mei regelmatig een weekje weg zijn. Wij zoeken dan plekjes in Nederland of Duitsland waar je mooie fietstochten kunt maken. Al fietsende genieten we dan weer van de tuinen in zo'n regio en doen we weer ideeën op voor onze eigen tuin.
Het dilemma van of een mooie tuin of een mooie vakantie is voor ons op deze manier geen dilemma meer. We genieten van beide en als we dan na een week weer thuis komen blijkt de tuin er plotseling weer heel anders uit te zien. Vooral in dit jaar, met zijn grote weerscontrasten, zijn na een week de planten vaak erg veranderd. Zoals bij ons aan het balkon waar de plantenbakken plotseling een grote bloemenzee geworden zijn.
De Twentse Zwaluwen.


Tuinentocht 14-07-2014
Een terugblik op de tuinentocht van dit jaar kan ik nu zo snel nadat deze achter de rug is nog wel even maken.
Allereerst de voorbereiding is goed verlopen en doordat Ans en Harrie Nijhuis door hun jarenlange ervaring en kennissenkring in de tuinwereld al een aantal adressen op papier hadden waren we al een heel eind op dreef.
Met elkaar als commissie hebben we deze families in het voorjaar al bezocht.
Op dat moment waren natuurlijk nog niet alle tuinen in hun zomerse pracht, maar toch is er besloten om deze tuinen in de tuinentocht op te nemen.
Er is daarna geprobeerd om een mooie route te maken door Noordoost Twente met een uitstapje over de grens naar Duitsland.
Het afsluitende bezoek met hapje en drankje werd geregeld en daarna was het afwachten wat het weerbericht ons zou vertellen over de zaterdag dat de tocht gehouden zou worden.
Op de vrijdagmiddag voor de tocht werd alles nog eens nagelopen en opgepoetst door een aantal vrijwilligers en was iedereen klaar om bezoek te ontvangen.
Op de zaterdag zat het wat het weer betreft echt mee, het was een mooie dag om rond te rijden langs de tuinen.
Iedereen die op pad ging kon ergens wel wat vinden wat hem aanstond.
Op zo'n dag als deze kun je zien wat een grote verscheidenheid aan planten er zijn en op welke verschillende manieren tuinen ingericht kunnen worden.
Er waren een aantal tuinen waar je fuchsia's inderdaad moest zoeken of zelfs helemaal niet aanwezig waren, maar ondanks dat maakten deze tuinen veel indruk bij een groot aantal van de deelnemers.
De hartelijke ontvangst door de tuineigenaren is door iedereen denk ik als bijzonder prettig ervaren en daarvoor zijn we natuurlijk zeer erkentelijk.
Ook omgekeerd waren de eigenaren die ik sprak tijdens de afsluiting zeer te spreken over de bezoekers en hun belangstelling in de tuin die ze bezochten.
Gelukkig reed niet iedereen de route in dezelfde richting zodat op de bezoekadressen ook door de eigenaren de ruimte was om met bezoekers te spreken en hun vragen te beantwoorden en zo hier en daar ook tips te kunnen geven.
Wat ook nog opviel was niet alleen het mooie aantal deelnemers van onze regio, ruim 50 personen, maar ook dat er bezoekers van uit andere regio's naar hier kwamen om onze tuinentocht mee te maken.
Dan nog een afsluiting bij de Fam. Schuurman, in een prachtige tuin, omgeven door een enorm aantal fuchsia's en nog heel veel andere schitterende planten, wij hebben ervan genoten.
Met nog een woord van dank aan alle tuineigenaren die hun tuin openstelden en aan de medewerkers wil ik dit artikeltje afsluiten.

Menno de Jager
www.Fuchsiavrienden.nl

In Memoriam.
Het plotseling overlijden van Gerrit Hemmink uit Nijverdal heeft ons diep getroffen.
Op 24 juli is hij op 86 jarige leeftijd na een kortstondige ziekte overleden. Gerrit is vanaf 1985 met zijn vrouw Grada en dochter Antoinette nauw betrokken geweest bij het wel en wee van onze regio.
Wij zullen zijn belangstelling en aandacht tijdens onze ledenbijeenkomsten missen, ook zijn inzet bij verschillende tentoonstellingen zullen wij dan ook niet vergeten.
We wensen Grada, Antoinette en verdere familie veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.
Bestuur en Leden.


Warme Dagen en de Fuchsia's
Het valt niet mee om tijdens de zeer warme dagen, zoals we heden in eind juli te verduren hadden, de Fuchsia's in goede conditie te houden. Ondanks dat ik mijn Fuchsia's geconcentreerd bij elkaar onder schaduwgaas op mijn terras heb staan, kost het heel wat tijd om ze in goede conditie te houden.
Ik geef ze enkel grondwater wat ik oppomp naar een paar voorraad vaten waaruit ik met pomp en slang de planten van water voorzie, zodat ik dus altijd water geef op omgevingstemperatuur en geen last heb van kalkaanslag.
Ook bemesting, bestrijdingsmiddelen (admire) en bitterzout om het geel worden van de bladeren tegen te gaan dien ik toe door het op te lossen in het grondwater van de voorraad vaten.
Ik heb gelukkig tot nu toe geen last van witte vlieg en andere plagen, maar de bloemen raken door de warmte zo snel uitgebloeid dat heel veel tijd gaat zitten in het plukken en opruimen van uitgebloeide bloemen en vruchtbeginsels.
Maar ja daar heb je nu eenmaal een hobby voor, want als je na uren alles weer netjes hebt geniet je ervan.
Gé Koelemeijer.

In gesprek met…….Gerrit Meutstege.

Wat zijn jou favoriete fuchsia's?
Dat is Checkerboard om de prachtige gekleurde bloemen en Mercurius sterke rijk bloeiende plant, die half winterhard is, gekweekt door de Groot uit Heerde, die veel van die half winterharde heeft gekweekt. Ik gebruik deze om als een heg langs het voetpad te zetten in de vorm van stammetjes. Als hanger vind ik Marinka prachtig met die mooie rode glanzende bloemen.

Overwinteren!!
Alle struiken en stammen worden ingekuild in een kuil van 3 x 1 meter en 1 meter diep op een plaats waar grondwater nooit zo hoog komt. Ze liggen er gewoon plat in en de kuil wordt afgedekt met platen en blad. En rond 1 april worden ze rechtop geplant in de kuil met plastic folie erover, zodat ze kunnen uitlopen. Eind mei gaan ze weer naar de tuin in de volle grond. De hangers worden in gesnoeid en gaan in kleine potjes in de kas.

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Borders met veel eenjarige bloemen tussen de fuchsia's. Met voor het huis gras in het midden en achter het huis terras. In de winter en voorjaar bloembollen en violen.

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Helemaal niets, ik ga nooit meer bij anderen kijken, vroeger ging ik naar anderen in de buurt om stekken uit te wisselen.

Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia's??
Al meer dan 40 jaar, want ik heb dit jaar een gouden speldje gekregen. Erg mooi.
Het begon, met de eerste stekjes van de familie Runneboom op de Viersprong, die toen we net in dit huis woonden, zij brachten een paar potjes met fuchsia's mee en er bij vertelden dat je ze gemakkelijk kon stekken. Daarna werd ik door dhr. Denekamp lid gemaakt van de Fuchsiavereniging.

Gerrit Meutstege, Looiersplantsoen 10, Diepenheim.

 


De Fuchsiagroet Jaargang 13. no 2, mei 2014

Van de bestuurstafel.

We zijn dit jaar begonnen met de Nieuwjaars bijeenkomst.
We konden aan een ieder de goede wensen voor het nieuwe jaar aanbieden.
Na de potgrondactie hadden we onze jaarvergadering.
De film over bijen, de honingcake en het potje honing van Jenny en Jan vielen wel in de smaak. Ook het stekje van de fuchsia werd gewaardeerd.

Inmiddels moesten we afscheid nemen van ons bestuurslid Johan Tuller. Elders in deze fuchsiagroet een memoriam.

We hebben twee middagbijeenkomsten gehad. Het bestuur vraagt zich af of we hiermee door moeten gaan. We zagen geen nieuwe gezichten. We hebben ook nog leden die moeten werken. Deze zijn bij voorbaat al verhinderd om te komen. Op onze eerst volgende bijeenkomst zal aan U de vraag voorgelegd worden of we hiermee door moeten gaan.
Denk hier over na.

Ook is de werkgroep tuinentocht druk bezig met het voorbereiden van de tuinentocht 12 juli 2014.
We gaan deze keer internationaal want we hebben ook een tuin in Duitsland, net over de grens bij Ootmarsum.
Alle namen en adressen staan verderop in deze De Fuchsiagroet. Routebeschrijving ook op onze site www.fuchsiavrienden.nl.
De tomtom is ook een goed hulpmiddel.
Eindpunt en afsluiting bij de fam. Schuurman, bij de meesten wel bekent.
Voor de betalingswijze zie beschrijving Tuinentocht.

Bij één van de tuinen moeten we entree betalen. Dit hebben we afgekocht voor een bepaald bedrag.
Dit houdt in dat we bij bezoek aan deze tuin ons moeten legitimeren. Neem daarom mee uw lidmaatschap- of donateurskaart of deze Fuchsiagroet.

We wensen iedereen een fijne tuinentocht, hopelijk met mooi weer.
Frits Sanders


Activiteitenkalender.

17-05-2014 Stekkenmarkt/ruilbeurs 13.30 uur.
Kottestraat 2, 7615 PC Harbrinkhoek
routebeschrijving vindt u op een andere plaats.
02-06-2014 Ledenbijeenkomst bij de Kröl, Dorpsstraat 158a
In Enter.
Lezing/diapresentatie over het Kasteel Twickel, zijn
bewoners en tuinen door de heer H. Saaltink.
12-07-2014 Tuinentocht met een gezellige afsluiting.
Gegevens elders in deze De Fuchsiagroet.
02-08-2014 Busreis richting Drenthe /Friesland.
Gegevens elders in deze De Fuchsiagroet.
22-09-2014 Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter. 19.30 uur.

Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!

Noteert u bovenstaande gegevens in uw agenda of op de kalender
Niet vergeten om dit te doen!!!


Bestuursvergaderingen.
20-06-2014 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo 10.00 uur.
28-08-2014 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter 10.00 uur.


Contributie.
Dringende oproep! Nog niet betaald, u kunt dit alsnog doen!!
Nog een verzoek van het landelijke secretariaat:
De bonnen voor het werven van een nieuw lid of een goede oplossing puzzel in Fuchsiana kunnen niet meer ingeleverd worden bij Kwekerij Michiels te België.

Bestuur en redactie wensen u een fantastische zomer toe en misschien tot ziens bij onze tuinentocht op 12 juli en onze busreis op 2 augustus a.s.
Een hele goede reis voor iedereen die op reis gaan en voor de thuisblijvers, geniet met volle teugen van uw rust en van de bloemen in uw tuin of op het balkon.

Kijk ook eens op onze prachtige website: www.fuchsiavrienden.nl
Wel…….
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar iedereen die in de afgelopen periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd. Proficiat.
Speciaal voor mevrouw Mien Morrenhof voor haar 88ste verjaardag.

en Wee…….
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft, geopereerd zijn of op een operatie wachten een voorspoedig herstel toe en heel veel sterkte voor diegene die een dierbaar iemand hebben verloren.
Ook een voorspoedig herstel voor mevrouw Charlotte Tijman-Workel die bij het skiën een ernstige knieblessure heeft opgelopen.

Fuchsia vriendendag 6 september 2014.
Ook dit jaar wordt de Fuchsiavriendendag georganiseerd in samenwerking met regio 6 "Oost Gelderland". Als locatie is de prachtige Museumboerderij
"De Smedekinck" in Zelhem gekozen.
Verdere gegevens over de Fuchsiatentoonstelling/ Vriendendag staan uitgebreid in de Fuchsiana van april 2014.

Van 25 juli t/m 3 augustus 2014 wordt het
Openluchtmuseum Ootmarsum omgetoverd tot een ware hof van Eden.
De Flora Ootmarsum is een bijzonder bloeiend bloemenevenement waar u kunt genieten van een uitgebreide show met o.a. honderden soorten fuchsia's en kuipplanten. Op de zondagen is er een boerenbruiloft om 14.30 uur. Meer informatie op: www.floraootmarsum.nl

Nieuwsgroep.
Sinds enkele jaren heeft onze regio een "Nieuwsgroep". Deze bestaat uit een aantal leden waarvan het e-mailadres bij onze voorzitter bekend is. Dit is ontstaan doordat er soms, buiten De Fuchsiagroet om, iets te melden is.
In de 21ste eeuw is: "Social media" een internet toepassing om informatie met elkaar uit te wisselen. Wij gebruiken dit middel om u op de hoogte te houden van actuele gegevens.
Wilt u hieraan meedoen stuur dan een mail met uw e-mailadres naar janworkel@concepts.nl dit is i.v.m het correcte mailadres, zo komen geen foutieve adressen in het bestand terecht.
De e-mailadressen die bekend zijn bij het ledensecretariaat van onze regio worden hiervoor niet gebruikt, alleen in noodgevallen.


In memoriam Johan Tuller.
Op 10 maart 2014 is op 72 jarige leeftijd plotseling van ons heen gegaan het zeer gewaardeerde lid en bestuurslid Johan Tuller. Na een lidmaatschap van ruim 25 jaar kunnen we ons moeilijk voorstellen dat we zonder hem verder moeten. Zijn nuchtere kijk op het leven van alle dag werd door ons altijd gewaardeerd.
Als actief lid binnen de regio had hij veel fuchsiavrienden. Dat was bij zijn afscheid in de kerk van Haarle duidelijk te zien.
Met veel enthousiasme ontving hij samen met Ans fuchsialiefhebbers in zijn prachtige tuin. Door zijn enthousiasme bracht hij hen de kunst van het hebben en houden van fuchsia's bij.
Johan was een verdienstelijk bestuurslid.
Hij was degene die binnen het bestuur vaak de doe dingen op zich nam. Hij heeft vele tentoonstellingen helpen organiseren zoals Ommen, Striepe, Zenderen, De Boerenhof en Hellendoorn. Zijn fuchsia's, die hij opkweekte en samen met Ans verzorgd had, stonden dan op de show te pronken. Elke keer weer verzorgde Johan de aanvoer van de planten. Zijn oude beroep van vrachtwagenchauffeur kwam ons goed van pas. Ook de afwikkeling van het verkeer bij shows verzorgde hij graag. Op de laatste bestuursvergadering bij Mieke Hoogland thuis zagen we al dat de gezondheid van Johan zorgelijk werd. Dat hij samen met Ans toch was gekomen liet zijn nauwe betrokkenheid bij het bestuur nog eens duidelijk zien. Samen met zijn vrouw Ans bezochten zij regelmatig de regioavonden bij de Kröl in Enter. Hij genoot van alles wat met de natuur te maken had.
Een goede en integere fuchsialiefhebber zullen we nu moeten missen. We houden Johan graag in onze herinnering als een joviale fuchsiavriend. Wij hopen dat deze herinnering ook voor Ans, de kinderen en kleinkinderen tot troost in de toekomst mag zijn. Het bestuur en de leden van de Regio 5 Twente - Salland wensen de familie Tuller veel kracht en sterkte toe. We weten dat jullie de kracht zullen ontvangen om dit verlies te dragen. Johan bedankt voor alles wat je voor het bestuur en de leden van onze regio hebt gedaan.

Jan Workel, voorzitter


Busreis zaterdag 2 augustus a.s.
Voor onze busreis hebben we deze keer ons oog laten vallen op fuchsiakwekerij Lokhorst in Drenthe en enkele tuinen in het noorden van ons land.
Het is nog een verrassing welke tuinen we bezoeken maar zoals u uit ervaring weet, zijn het ook deze keer prachtige tuinen en de moeite waard voor een bezichtiging.

Vertrektijd: ·
09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het AC restaurant aan de A1, Holten.
Kosten voor deze reis bedragen € 30.00 per persoon.

Een gedeelte van de prijs is voor rekening van onze vereniging.
Dit bedrag graag voor 26 juli a.s. overmaken aan:
Rabobank te Diepenveen, NL23RABO 0 39 68 38 766 t.n.v. penningmeester NKvF Regio Twente o.v.v. Busreis.
Wel vragen wij u voor een lunchpakket en verdere versnaperingen te zorgen. Het thuisfront kan ons tijdens de reis bereiken via tel. 06-29136438 (uiteraard alleen in noodgevallen).
± 19.30 uur zijn we terug in Holten.
Hebt u familie of vrienden die graag mee willen, dit kan, even een berichtje naar onze penningmeester Fokje de Vreeze.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde zegt een spreekwoord.

Vragen over onze hobby.
Schroom niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden of leden die bij u in de buurt wonen als u met een vraag of probleem zit.
Vragen stellen is niet "dom". Zelfs leden die "alles" weten zijn door ondervinding of op deze manier aan hun kennis gekomen.
Dit is het voordeel van onze vereniging, het vergaren van kennis, delen en uitdragen.
Adressen fuchsiakwekerijen:
J. Lokhorst, Gietenveldweg 10, 9461 TX Gieten. Tel. 0592-261564
Van der Velde, Borchgravenweg 3a, 8181 RW Heerde. Tel. 0578-695727
Elsman, Baron van de Heydenlaan 24, 7234 SC Wichmond. Tel. 0575-441893
Gommer, Vossebelt 41a, 7751 SW Dalen. Tel. 0524-519064

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op maandag 24 maart 2014. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Café de Krol in Enter.
Bericht van verhindering kregen we van: De heer Kreijkes, mevrouw Morrenhof, mevrouw Wolters, mevrouw Workel, mevrouw Tijman en de heer de Jager.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verwelkomt speciaal Ans Tuller. Hij meldt dat ons bestuurslid Johan Tuller op 10 maart jl. is overleden en spreekt een in memoriam voor Johan uit. Daarna gedenken we hem met een minuut stilte.
2. Als ingekomen stukken is binnengekomen: - het verslag van de
kascommissie Dit komt bij punt 5 aan de orde.
3. Er zijn geen uitgaande stukken.
4. De notulen van de ledenvergadering op 08-04-2013 die gepubliceerd waren in De Fuchsiagroet van mei 2013 zijn goed bevonden.
5. Het jaarverslag 2013 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2014) is door alle leden geaccepteerd.
6. Het financieel verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar
besproken. Er waren geen vragen en/of opmerkingen. Mevrouw Eshuis
leest het verslag van de kascommissie voor. Alles is goed bevonden. Zij
stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De leden gaan hier allen mee akkoord. De voorzitter bedankt de penningmeester en de leden van de kascommissie voor hun goede werk.
7. De penningmeester presenteert de begroting 2014. De vergadering gaat unaniem akkoord. Opnieuw bedankt de voorzitter mevrouw de Vreeze voor haar nauwgezette werk.
8. De kascommissie is nu als volgt vastgesteld.
- De heer G. Koelemeijer blijft nog een jaar lid
- De heer L. Hartong, nu reservelid, wordt lid
- De heer P. van der Plas wordt benoemd als reservelid
9. Bestuursverkiezing.
1. Volgens het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden is de heer Frits Sanders aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De leden keuren zijn herbenoeming met algemene stemmen en applaus goed. Wij wensen hem veel plezier in zijn bestuurswerk.
10. De voorzitter bespreekt de agenda van de Algemene Ledenvergadering·
van de NKvF die op 5 april 2014 in Eemnes gehouden wordt. De
vergadering stemt unaniem in met de herbenoeming mevrouw Vaandrager als lid van het hoofdbestuur en het niet verhogen van de contributie in 2014. De voorzitter gaat verder in op verschillende activiteiten, de werkzaamheden van de commissies en het resultaat van de jaarrekeningen 2012 en 2013. De begroting 2014 laat een tekort zien.
11. Als afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad wordt de heer Jan Workel aangewezen. Als vervangster wordt mevrouw Mieke Hoogland gekozen.
12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2014- 2015
a. De busreis naar enkele tuinen in Drenthe, Friesland en Groningen wordt voorbereid. De kosten zullen ongeveer € 30,00 per persoon bedragen. De meerkosten zijn voor het bestuur. In De Fuchsiagroet van mei volgen de details.
b. Namens de werkgroep legt Harrie Nijhuis uit hoe de Tuinentocht in onze regio er dit jaar uit gaat zien. De werkgroep heeft alle tuinen al besproken. De afsluiting vindt plaats bij de familie Schuurman in Ootmarsum. Verdere informatie komt in De Fuchsiagroet van mei.
c. Jan Workel vraagt opnieuw aandacht voor de open tuinen in regio Gelderland. Ook de vriendendag in Zelhem met de intieme fuchsiashow rond de museumboerderij Het Smedekinck is zeer de moeite waard.
d. De stekkenmarkt bij Jan Besselink in Harbrinkhoek vervult nog steeds een behoefte. We verwachten voldoende aanvoer van stekken. Voorgesteld wordt: maak lijsten met te verkopen stekken per aanbieder: maak kleurkaartjes die verwijzen naar de groeiwijze van de plant: zet hangers en staanders in aparte dozen. Kijk maar wat handig is, er zijn geen verplichtingen.
e. In onze regio kennen we de kwekers Gommer, Van der Velde, Lokhorst en Elsman. Een bezoek aan hun kwekerij is zeer de moeite waard.
f. De potgrondactie is dit jaar zeer goed verlopen. De 12 pallets waren zo verdeeld. Komend jaar kan de bestelling een probleem opleveren. De coördinator Evert van de Pol is plotseling overleden. We wachten af. Misschien kunnen we samenwerken met andere groepen afnemers in de regio. We tasten dit af.
g. Vanuit de vergadering komen verschillende suggesties. Mieke noteert ze.
h. Op 25 september 2015 bestaat onze regio 30 jaar. We willen dat niet zomaar voorbij laten gaan. Behoort een kleine fuchsiashow nog tot de mogelijkheden? Zijn er voldoende planten beschikbaar? Zijn er voldoende krachten voor de opbouw en de verzorging tijdens de show? Is de Wendezoele of Het Weleveld een geschikte locatie? Iedereen denkt na. In juni bespreken we dit onderwerp verder.
13. In de pauze kijken we naar dia's van de tuin van Ep Dekker. De opnamen zien er prachtig uit en laten opnieuw zien hoe bijzonder zijn tuin is. Tevens worden er loten aan de man gebracht. (5 voor € 2,00 of €0,50 per stuk). De leden hebben gezorgd voor prachtige prijsjes. Allemaal bedankt daarvoor.
14. De diapresentatie over het hebben en houden van bijen (ter beschikking gesteld door Jan en Jenni Ooink op den Dijk) viel zeer in de smaak. Dat gold ook voor de honingcake en -koek die Jenni gebakken had.
15. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
16. De verloting leverde zoals gewoonlijk weer veel blije gezichten op. Winnen doet iedereen graag.
17. De voorzitter sloot de geslaagde bijeenkomst even over 17.00 uur. Voor alle leden was er een fuchsiastek van een nieuwe in 2012 genomineerde cultivar en een potje honing van de fam. Ooink op den Dijk.

Voor verslag: Jan Workel, secretaris

Op veelvuldig verzoek het recept van de cake die Jenni Ooink op den Dijk ons heeft aangeboden, afgelopen maandagmiddag tijdens de ALV.

Honingcake

250 gr. Zelfrijzend bakmeel
250 gr. boter
5 eieren
125 gr. suiker en 2 dl. Honing
Oven op 160° en baktijd 60 minuten
Bereiden als een gewone cake.

Honingkoek uit oma's tijd

250 gr. Zelfrijzend bakmeel
80 gr. boter - 3 eieren
125 gr. bruine basterdsuiker
2 dl. honing
100 gr. gewassen rozijnen
1 ½ theel. Speculaaskruiden
en een snufje zout

Honingkoek:
Oven voorverwarmen op 160°, beboter een cakevorm. Roer boter en suiker tot en schuimige massa. Voeg de eieren één voor één toe. Daarna honing, meel, rozijnen, kruiden en zout, mix krachtig tot een glad beslag. Baktijd 90 minuten wel even controleren of de koek gaar is. Afkoelen en na ± 15 minuten uit de vorm halen.
Veel bakplezier, groetjes Jenni.


Stekkenmarkt/ruilbeurs op zaterdag 17 mei a.s.
Kottestraat 2, 7615 PC Harbrinkhoek.
Wegens groot succes organiseren wij ook dit jaar weer een stekkenmarkt/ruilbeurs bij Jan Besselink.
U kunt ook andere planten ruilen of aanbieden voor een aantrekkelijke prijs.
Bij slecht weer is alles overdekt en de koffie staat klaar vanaf 13.30 uur.
Alle bloemen, plantenliefhebbers, buren, vrienden en familie zijn van harte welkom.

Onderstaand ter herinnering nog even een routebeschrijving.
Vanuit Almelo:
Richting Ootmarsum volgen tot Mariaparochie. Voor de kerk, verkeerslichten, linksaf Harbrinkhoek. Weg volgen tot aan de linkerkant een brievenbus/bushalte staat, linksaf, eerste straat links is de Kottestraat.

Vanuit Zenderen:
Richting Albergen. Voor Albergen bocht links volgen (industrieterrein) tot aan rotonde, tweede afslag richting Almelo. U ziet in de verte de kerk van Mariaparochie, rechts richting Geesteren/Harbrinkhoek, rotonde, direct na de derde afslag links richting Harbrinkhoek, tweede straat rechts en eerste links is de Kottestraat.

Vanuit Tubbergen en Geesteren:
Richting Almelo/Harbrinkhoek. Rotonde derde afslag richting Harbrinkhoek, tweede straat rechts, eerste links is de Kottestraat.

Vanaf Ootmarsum:
Richting Almelo, u ziet in de verte de kerk van Mariaparochie, rechtsaf richting Geesteren/Harbrinkhoek. Rotonde, direct na de derde afslag links richting Harbrinkhoek, tweede straat rechts, eerste links is de Kottestraat.
Inlichtingen:
Jan Besselink: 0546-866636 of jan_besselink@hotmail.com
Mieke Hoogland: 0546-539124 of gmhoogland@zonnet.nl

Voor diegene die stekken willen verkopen is het gewenst om voor 13.00 uur aanwezig te zijn.

Zie ook onze website: www.fuchsiavrienden.nl


Tuinentocht op zaterdag 12 juli a.s.
Onderstaand de adressen van de tuinentocht.
Iedereen kan aan deze tocht deelnemen zonder zich van tevoren op te geven.
U kunt de volgorde en route zelf plannen, vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom.

Fam. Schiphorst, Koppendijk 3, 7591 BP Denekamp. Tel. 0541-353912.

Elise en Ton Leeuwenkuijl, Kleikoel 14, 7631 CZ Ootmarsum. Tel. 0541-296836
De Hoffelijke tuin ligt bovenop de Kuiperberg. PARKEREN Hezenbergweg, borden volgen en te voet de kleikoel ingaan. E.J.leeuwenkuij@hetnet.nl
Entree met u ledenpas/ donateurskaart of deze De Fuchsiagroet.

Fam. H. van Duin, Hohe Feld 39. Halle/Hardingen Duitsland.
Tel. 0049-5942 983159. Email. jannieenhans@hotmail.com
ROUTE BESCHRIJVING vanuit Ootmarsum. Op de rotonde in Ootmarsum aan de Denerkamperstraat richting Lage/ Neuenhaus. Over de grens bij bord Uelsen Halle linksaf. Bij bord Halle doorrijden tot afslag rechtsaf richting Uelsen. Dit is de Mühlenstrasse. Na een paar km. ziet u aan de linker kant een paar kleine meertjes hier weg vervolgen tot bord voorrangsweg, nu rechtsaf richting Lage. Na bord Hardingen ± 250 meter, bij bushalte rechtsaf, Hohe Feldweg dit is een onverharde weg. Tweede boerderij links is nr.39.
De terug reis is in omgekeerde volgorde.

Fam. Niehoff, Ootmarsumsedijk 3, 7595 MJ Weerselo. Tel. 0541-511724.

Fam. Schuurman, Almelosestraat 80, 7636 RN Agelo. Tel. 0541-293112. Hier is ook de afsluiting van onze tuinentocht.

Om deel te nemen aan deze gezellige afsluiting wordt u verwacht vanaf 18.00 uur bij de fam. Schuurman, Almelosestraat 80 aan de weg Ootmarsum richting Almelo. Hiervoor moet u zich wel aanmelden voor 1 juli a.s.!
De kosten zijn € 5,00 p.p. Onze vereniging betaalt het resterende bedrag.
Dit bedrag overmaken voor 1 juli a.s. aan: Rabobank te Diepenveen NL23RABO 03 96 83 87 66 t.n.v. penningmeester NKvF regio Twente o.v.v. Tuinentocht.

Op onze ledenbijeenkomst van 2 juni a.s. wordt er voor gezorgd dat voor alle leden de gegevens over de tuinen met eventueel een routebeschrijving aanwezig is.

Een nieuwe column van De Twentse Zwaluwen.
De fuchsia en de krokus.
Bij ons in de tuin staan veel winterharde fuchsia's. Door de zeer zachte winter waren deze fuchsia's tot in februari nog mooi groen. Maar plotseling ontdekten we dat de eerste krokussen hun kopjes boven de grond staken. Toen we goed tussen de fuchsia's keken kwamen ook daar de eerste puntjes van de krokussen te voorschijn. Toen werd het kiezen tussen de zachte winter of het prille voorjaar. We kozen voor het voorjaar en snoeiden alle winterharde fuchsia's tot op de grond terug en gaven daarmee de ontwakende krokussen volop de kans zich te ontwikkelen tot prachtig bloeiende planten. Maar de fuchsia's lieten het er niet bij zitten en zo zien we nu (begin april) dat de fuchsia's zich zo sterk ontwikkelen dat de krokussen al weer het onderspit moeten delven. Zo zien we dat een zachte winter de natuur volledig in de war maakt. Dus is de mens er dan om in te grijpen en er voor te zorgen dat iedere plantensoort zijn eigen kans krijgt. En nu maar afwachten wat de rest van het voorjaar gaat doen, want het duurt nog weken voor de ijsheiligen voorbij zijn. De verleiding is groot om de planten vroeg in de volle grond te zetten maar de natuur kan soms onverbiddelijk zijn.
En zo kregen de fuchsia en de krokus ieder hun eigen kans om te laten zien hoe mooi ze kunnen zijn.


In gesprek met………mevrouw Sterenbosch-Ganseboom.

Wat zijn jou favoriete fuchsia's??
Mijn voorkeur gaat uit naar rijkbloeiende fuchsia's, vooral Checkerboard en Celia Smedley vind ik erg mooi.
Overwinteren!!
Voor de eerste nachtvorst komt gaan ze de kas in samen met geraniums en andere kuipplanten, zo kan ik in het voorjaar beginnen met stekken.
Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
De tuin moet voor mij er spik en span uitzien, dus geen onkruid en rommel. Ik heb veel vaste planten, hortensia's en rozen, daar komen dan de één jarigen en geraniums tussen.
Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken?
Daar kan ik kort over zijn, dat doe ik nooit.
Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia's??
Dat wordt in augustus 40 jaar.
Groeten: Mevrouw Sterenbosch, Hoge Hexel.

Mevrouw Sterenbosch-Ganseboom 40 jaar lid van de NKvF.
Dit jaar is ook mevrouw Sterenbosch-Ganseboom 40 jaar lid van de NKvF. Hiervoor is ze tijdens de Nieuwjaarsreceptie al in de bloemetjes gezet en zijn haar bloemen aangeboden. Maar zoals gebruikelijk zal haar tijdens de Vriendendag van de NKvF op zaterdag 6 september a.s. de gouden jubileumspeld uitgereikt worden.
We hopen dat zij nog vele jaren als lid van regio 5 de liefde voor het houden van fuchsia's met ons zal delen.

G. Meutstege 40 jaar lid van de NKvF
Dit jaar was de heer Gerrit Meutstege uit Diepenheim 40 jaar lid van de NKvF. Dit jubileum is een feest dat maar weinigen meemaken. Je herkent er de echte fuchsialiefhebbers in.
Omdat de gezondheid van de heer Meutstege wat te wensen overlaat verwachtte hij problemen bij het ophalen van deze speld op de vriendendag in Zelhem. Om die reden kwam donderdag 24 januari de landelijk voorzitter Cor van Empel met zijn echtgenote naar Twente om de gouden speld, die bij het jubileum hoort, aan de heer Meutstege uit te reiken en op te spelden. Hij toonde zich zeer vereerd. Mevrouw Riekie Meutstege ontving een fleurig boeket dat erg bij haar in de smaak viel.
Vanuit de regio waren voorzitter Jan Workel en bestuurslid Mieke Hoogland meegekomen naar het Looiersplantsoen om de felicitaties van de leden uit de regio Twente - Salland over te brengen. Zij onderstreepten dit met een passend cadeau.
De heer Gerrit Meutstege is in zijn stedeke Diepenheim een bekend en actief figuur. Zo heeft hij onder andere een prachtige diaserie samengesteld over de 6 kastelen die in en rondom Diepenheim liggen. Hoewel hij geen regelmatige bezoeker van de bijeenkomsten in de regio is, draagt hij de club een warm hart toe. Met plezier denkt hij bv nog terug aan zijn medewerking aan de landelijke show rond kasteel Ruurlo en de regio fuchsiashow samen met onze Duitse fuchsiavrienden in Zenderen.
Rondom zijn huis ligt een mooi ingedeelde tuin die zomers plaats biedt aan een grote collectie fuchsia's en een keur van andere zelf opgekweekte planten. Vooral de soorten die hun kwaliteit bewezen hebben zijn favoriet. Ten tijde van ons bezoek waren alle niet winterharde planten opgeborgen in de winterberging en in de plantenkas. In de voortuin zorgden de viooltjes voor wat kleur.
Gerrit en zijn vrouw Riekie spraken de wens uit dat alle fuchsia's deze zomer weer een goed plaatsje in hun tuin konden krijgen. Wel zal door de afnemende gezondheid het aantal planten langzaam wat verminderd moeten worden.
We bedankten de familie Meutstege voor de gastvrije ontvangst en wensten hen een bloemrijke zomer toe.

Jan Workel
 

 

De Fuchsiagroet Jaargang 13. no 1, februari 2014

Van de bestuurstafel.

Na een drukke periode in december van het afgelopen jaar is de "alttag" weer aangebroken. Als u deze DE FUCHSIAGROET onder uw ogen krijgt is 2014 al een paar weken oud.
Namens het bestuur en redactie nogmaals een heel gezond, gelukkig en bloemrijk 2014 gewenst en dat ook het komend jaar onze fuchsia's volop gaan bloeien en we er heerlijk van kunnen genieten.
Zoals gewoonlijk horen bij een nieuw jaar ook goede voornemens en denken we na over het komend jaar, maar kijken ook verder.
Kunnen we wat verbeteren, wat doen we tijdens onze leden bijeenkomsten en wat plannen we voor de komende jaren etc. etc.

U weet waarschijnlijk nog wel dat onze regio in 1985 opgericht is door de heren Jan Oude Groeninger, Hennie Bouman en Joop van Brakel (op onze website www.fuchsiavrienden.nl staat een stukje geschiedenis van onze regio). Dus…… in 2015 is onze regio 30 jaar jong.
Tegelijk viert de Landelijke NKvF haar 50 jarig bestaan (opgericht in januari 1965) en om nog een jubileum aan te geven viert dit jaar de vriendengroep "Ootmarsum" dat het 25 jaar geleden haar eerste fuchsiatentoonstelling heeft geopend in het Openlucht museum.
Allemaal reden om bij deze jubileums stil te staan.
Uw bestuur heeft al zitten brainstormen over ons komende jubileum.
Wat doen we: organiseren we een fuchsiatentoonstelling of kan dit eventueel samen met de Landelijke NKvF, wat zijn de mogelijkheden, waar, wanneer enz. Suggesties van u zijn natuurlijk welkom.

We hebben nog een ander probleem, ons ledenaantal loopt drastisch terug, dit gaat al een aantal jaren maar deze tendens stopt nog niet. Het ledenaantal is de laatste 10 jaar gehalveerd. Op dit moment hebben we nog 119 leden en 16 donateurs. Het afgelopen jaar hebben 28 leden hun lidmaatschap opgezegd en daartegen hebben we 12 nieuwe leden/donateurs gekregen. De reden van opzegging o.a. zijn: verhuizing naar een kleiner appartement, geen tuin en fuchsia's meer, vergrijzing, overlijden, te veel werk enz. Heel jammer maar het is wel de realiteit van dit moment maar hier kan onze regio niet verder mee.
We hebben zeer dringend nieuwe leden nodig!! Zonder leden geen vereniging.


Wij vragen u dan ook om actief op zoek te gaan in uw omgeving naar nieuwe leden, geef uw enthousiasme over uw hobby door, of nodig iemand uit voor het bijwonen van één van onze activiteiten om de sfeer te proeven.
Iedereen is van harte welkom.
Nogmaals voor het komend jaar heel veel gezondheid met nieuwe energie en dat dit jaar zich van zijn goede kant laat zien.
Mieke Hoogland

Bestuursvergaderingen.
03-04-2014 van Uitertstraat 14, 7468 ED Enter 10.00 uur.
20-06-2014 Het Kortegarde 1, 7607 ZL Almelo 10.00 uur.


Activiteitenkalender.
24-03-2014 Algemene Ledenvergadering Twente-Salland 14.00 uur.
bij de Kröl, Dorpsstraat 158a in Enter.
17-05-2014 Stekkenmarkt/ruilbeurs 13.30 uur.
Kottestraat 2, 7615 PC Harbrinkhoek
02-06-2014 Ledenbijeenkomst bij de Kröl in Enter 19.30 uur.
Lezing/diapresentatie over het Kasteel Twickel
zijn bewoners en tuinen door de heer H. Saaltink.
12-07-2014 Tuinentocht met een gezellige afsluiting.
Gegevens in de volgende DE FUCHSIAGROET.
02-08-2014 Busreis richting Drenthe/Friesland.
De data Tuinentocht en Busreis zijn veranderd
noteert u de juiste datums in uw agenda.
Uw aanwezigheid op onze activiteiten wordt zeer op prijs gesteld!
Noteert u bovenstaande gegevens in uw agenda of op de
kalender om dit niet te vergeten!!

CONTRIBUTIE 2014.
U hebt inmiddels de acceptgiro weer binnen gekregen voor de contributie 2014. Nog niet betaald?? Doe dit dan zo snel mogelijk!!
U voorkomt onnodige ledenmutaties die niet alleen extra werk betekenen maar voor een te laat betaalde contributie krijgen we geen bijdrage teruggestort in onze regio kas. In deze tijd van bezuinigingen telt iedere euro. Niet uitstellen maar direct doen!!


Wel…….

Onze hartelijke felicitaties voor alle leden die jarig zijn geweest of een jubileum hebben gevierd en natuurlijk naar onze jubilarissen voor het:

12 ½ jarig lidmaatschap van de NKvF.
Mw. E. Boterman-Jansen, Vrugginklanden 4, 7542 XK Enschede.
Mw. M. Mulder-Heideman, Jan v. Elburgstraat 20, 7548 BA Boekelo.

25 jaar lidmaatschap.
Zilveren Fuchsiaspeld aangeboden door de NKvF.
Mw. M.C. Binnenmars-Snijder uit Vriezenveen.
Dhr. J.H.A. Bloemendal uit Enschede.
Dhr.drs. L. Hartong uit Deventer.
Dhr. T.H. van Lies uit Deventer.
Dhr. J. Pieterson uit Enschede.
Dhr. F. Swaters uit Enschede.
Mw. H.J. Voortman uit Hellendoorn.
Mw. H.J. Wamelink-Kempkes uit Holten.
Dhr. C.H. ter Wengel uit Hengelo(O).

35 jaar Lidmaatschap.
Mw. M. Beckers uit Denekamp.
Mw. J. Lubbers uit Bornerbroek.
Mw. M. Poffers-Bosch uit Hellendoorn.

en 40 jaar lidmaatschap.
"Gouden" Fuchsiaspeld wordt uitgereikt door het hoofdbestuur van de NKvF op onze Vriendendag 2014.
Dhr. G. Meutsteg uit Diepenheim.
Mw. T. Sterenbosch-Ganseboom uit Hogehexel.

Tevens wensen wij de heer en mevrouw ter Haar uit Hengelo (O) heel veel geluk in hun nieuwe appartement.

en Wee…….
Van harte beterschap en heel veel sterkte.
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die ernstig ziek is, op een operatie wachten of geopereerd zijn.


Nieuwjaarsreceptie 2014.
Nadat iedereen elkaar de allerbeste wensen voor het komende jaar had toegewenst zijn op onze Nieuwjaarsreceptie van afgelopen maandag 13 januari onze jubilarissen gehuldigd en in de bloemen gezet.
Ook werd extra aandacht geschonken aan onze jarige mevrouw Janna Lubbers met haar 81ste verjaardag.
Tijdens dit gezellig samenzijn werd door onze voorzitter een kort jaaroverzicht gegeven en een speciale dank ging uit voor de beheerders van het servicepunt, website en de redactie van DE FUCHSIAGROET.
Na een gezellige middag met muziek, gespeeld door Gerwin Meyerink, een hapje en een drankje werd deze afgesloten tegen vijf uur.


Stekkenmarkt/ruilbeurs.
De dagen beginnen te lengen en de winter heeft er al bijna twee maanden opzitten. Onze fuchsia's in de kas laten hun nieuwe uitlopers zien, dus tijd om te stekken.
Denkt u er ook aan om een paar extra stekjes op te kweken voor onze stekkenmarkt/ruilbeurs die we houden op zaterdag 17 mei a.s.
Gezien de toenemende belangstelling hebben we ook dit jaar heel wat stekken nodig.
U wordt verwacht, bij Jan Besselink aan de Kottestraat 2 in Harbrinkhoek, voor diegene die stekken willen verkopen/ruilen om 13.00 uur.
Voor iedereen die geen stekken verkopen maar wel onze stekkenmarkt bezoeken, neem een familielid, kennis, buurvrouw of -man mee om hen te laten genieten van de gezelligheid die deze markt bied.
De koffie staat klaar vanaf 13.30 uur.
Net als vorige jaren rekenen wij op uw medewerking en aanwezigheid.
Tot ziens in Harbrinkhoek.
Inlichtingen:
Jan Besselink tel.: 0546-866636 E-mail: jan_besselink@hotmail.com
Mieke Hoogland tel.: 0546-539124 E-mail: gmhoogland@zonnet.nl

TIP: Vanaf 15 april a.s.
Verkoopt de fam. Elsman, Baron v.d. Heydenlaan 24,7234 SC Wichmond weer Fuchsiastekken met veel nieuwe soorten.
Open vanaf 15 April t/m 15 Juli 2014. Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdags van 09.00 tot 18.00 uur.
Tel: 0575-441893 E-mail: fam.elsman@online.nl

Gardenevent, tuin- en lifestylebeurs.
Van 6 t/m 9 maart
TT HALL in Assen.
Evenement Fuchsia Extra Vaganza:
Vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart a.s. van 10.00 t/m 17.00 uur zijn er meer dan 150 soorten verschillende gewortelde fuchsiasteken te koop bij Stichting E.P.R.I.C.
Epric is een zorgkwekerij te Huissen (dit ligt aan de Neder-Rijn in een gebied tussen Arnhem en Nijmegen) die met mensen werkt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast werkt men ook met vrijwilligers. De opbrengst van het fuchsia evenement komt ten goede aan de trajecten voor ondersteuning van deze doelgroep.
De stekken zijn te koop voor het luttele bedrag van 50 eurocent per stuk.
U vindt Epric aan het Nieuwediep 9a, 6851 GB Huissen. Tel. 026-3250959
www.epric.org


Jaarverslag 2013 van de regio Twente-Salland
Het jaar 2013 zullen we ons vooral herinneren als het jaar met zijn koude lente. Het lijkt wel of de seizoenen verschuiven. De winter komt later, is kouder en duurt langer. Landelijk praten we elkaar graag een depressie aan. Toch moeten we ook erkennen dat er lichtpuntjes zijn. Binnen onze regio heerst een goede sfeer, zowel in het bestuur als in de ledenbijeenkomsten. Bij verschillende activiteiten zetten leden zich actief in.
De ontwikkeling van het ledental is dit jaar licht negatief. Met 119 leden/donateurs op 31 december 2013 zijn we het afgelopen 28 leden kwijtgeraakt. Een positieve ontwikkeling zien we bij het aantal donateurs. Dit aantal ging van 9 naar 16. Onze regio telt dus nu 135 leden/donateurs. Dat is 12 minder dan vorig jaar. Samen blijven we ons inzetten voor de regio als onderdeel van de NKvF.
We begonnen dit jaar een nieuwjaarsreceptie op maandagmiddag 13 januari. Nadat de voorzitter een kort jaaroverzicht gaf, werd het lid dat niet meer in ons midden is herdacht. De jubilarissen van 40 jaar (2 leden), 35 jaar (3 leden) , 25 jaar (9 leden) en 12 ½ jaar (2 leden) lidmaatschap werden in het zonnetje en de bloemen gezet. De beheerders van het servicepunt, Mannie en Koos Poffers, werden speciaal bedankt voor hun inzet. Hun activiteit is voor onze vereniging van groot belang. Dat geldt ook voor de beheerder van de website en de redactie van De Fuchsiagroet. Begin februari vond de potgrondactieplaats. 11 pallets vonden hun weg naar de leden.
Op zaterdag 23 maart brachten we met de bus een bezoek aan kwekerij Michiels in België. De bus was goed bezet. Dat gold zowel voor het reizigers aantal als voor de planten die mee terug gingen. Maandag 8 april hielden we de jaarlijkse ledenvergadering. De verantwoording over het resultaat van 2012 en de begroting 2013 werden goedgekeurd. Jan Workel was aftredend en herkiesbaar. Hij werd herkozen en door de leden gelijk weer aangewezen als voorzitter. De stekkenmarkt op 18 mei in Harbrinkhoek werd door velen bezocht. Alle stekken gingen snel van de hand. Op 17 juni hadden we onze afsluitende vergadering van dit seizoen. We genoten van een smaakvol hapjesbuffet en een mooie diapresentatie gemaakt door Jan Besselink. Hierin zagen we prachtige opnames van tuinen van onze eigen leden.
Het hoogtepunt in ons zomerprogramma was ongetwijfeld de tuinentocht op zaterdag 13 juli in het noorden van Twente en Salland.
We zagen verschillende soorten tuinen, groot, klein maar toch allemaal in zijn eigen soort geweldig. Wat genoten we bv van de tuin van Ep Dekker met zijn geweldige collectie fuchsia's . Uniek in onze regio. De afsluiting bij de familie Voortman in Hellendoorn werd druk bezocht. De voorbereidingscommissie kan samen met ons terug zien op een geslaagde dag. Veel informatie en foto's bleven het hele jaar te zien via onze website www.fuchsiavrienden.nl.
Op de bijeenkomst van 30 september informeerde Jim van de Hoek van de firma Bayer ons uitgebreid over gewasbeschermingsmiddelen. Hij gaf voor alle aantastingen aan welk middel we konden gebruiken en hoe we dat het beste konden doen. Op 11 november werden we verrast door de zeer professionele diapresentatie van de fam. van Liempt over Belgische tuinen. De mooiste presentatie die we ooit gezien hebben.
Voor een aantal leden was 2013 een jaar met gezondheidsproblemen. Het bestuur, in de persoon van mevr. Mieke Hoogland, heeft deze zieken bezocht en/ of namens ons allen een goed herstel toegewenst.
Het bestuur kwam dit jaar 8 keer bijeen om de regioactiviteiten voor te bereiden. Tussendoor was er veelvuldig overleg per telefoon en e-mail.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Jan Workel voorzitter/secretaris aftredend 2017
Fokje de Vreeze penningmeester aftredend 2016
Mieke Hoogland ledensecretaris aftredend 2015
Johan Tuller lid aftredend 2015
Frits Sanders lid (herkiesbaar) aftredend 2014
3 januari 2014, Jan Workel secretaris.

Spreuken uit een oud schoolboek.

  • Is het met Lichtmis (2 feb.) helder en klaar, dan volgt een goed bijen jaar.
  • Sinte Mathijs ( 24 feb.) breekt het ijs en als het niet wil breken dan vriest het nog zes weken.
  • Is de sprokkelmaand warm en zacht, zo brengt de lente vorst bij nacht.
  • Komt februari met goed weer, vriest het in 't voorjaar des te meer.
  • Zo in februari de muggen zwermen, moet ge in maart de oren wermen.

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 24 maart 2014. Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Café de Kröl in Enter.
Agenda
1. Opening door de voorzitter - mededelingen
2. Ingekomen stukken: verslag van de kascommissie
3. Uitgaande stukken: geen
4. Notulen van de ledenvergadering op 08-04-2013 (zie De Fuchsiagroet mei 2013)
5. Jaarverslag 2013 van de secretaris (zie Fuchsiagroet februari 2014)
6. Financieel verslag penningmeester over het verenigingsjaar 2013, Bespreking verslag van de kascommissie
7. Vaststelling begroting 2014
8. Benoeming leden van de kascommissie:
- Mevrouw C. Eshuis is aftredend en niet herkiesbaar
- De heer G. Koelemeier blijft nog een jaar lid
- De heer Hartong wordt lid
- Benoeming reservelid
9. Bestuursverkiezing.
a. Volgens het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden is aftredend:
De heer F. Sanders en is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen.
Op schriftelijke voordracht van 10 of meer leden kunnen tegenkandidaten worden ingediend. Het is een vereiste dat deze brief uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris aanwezig is.
10. Bespreking agenda algemene ledenvergadering van de NKvF op 5 april 2014 in Eemnes. -herbenoeming mevrouw Vaandrager als lid van het hoofdbestuur.
11. Vaststelling afvaardiging van regio 05 naar de ledenraad: Het
bestuur stelt voor de heer Jan Workel af te vaardigen. Als zijn vervanger wordt mevrouw Mieke Hoogland aangewezen.
12. Bespreking plannen en suggesties voor het nieuwe verenigingsjaar 2014- 2015
a. Busreis
b. Tuinentocht in onze regio, (werkgroep)
c. Bezoeken open tuinen in de regio 06 en landelijk,
d. Stekkenmarkt Harbrinkhoek,
e. Bezoeken kwekers: bv Gommer, van de Velde, Lokhorst.
f. Potgrondactie
g. Dialezingen (graag suggesties)
h. Jubileum regio (30 jaar september 2015)
13. Pauze met lotenverkoop (prijsjes van leden welkom)
14. Diapresentatie over Bijen (van Jan en Jenny Op Den Dijk) en
opnamen van het bezoek aan de tuin van Ep Dekker.
15. Rondvraag
16. Verloting
17. Sluiting
Iedereen gaat naar huis met een fuchsiastek van een nieuw soort cultivar.

Verloting.
Wilt u voor de verloting iets beschikbaar stellen, meldt u dit dan één week voor de ALV aan onze penningmeester, tel. 0570-592262.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Fuchsia's door het jaar!
Toen we de vorige aflevering afsloten was het half oktober en waren de bloembakken reeds van het balkon, maar de rest was nog redelijk aan het bloeien; dus lieten we dat nog mooi staan en/of hangen. Pas op 1 november halen we de hangers van de pergola, snoeien ze grondig terug en brengen ze in de kas. Twee weken later gaan ook de planten uit de volle grond op de schep, de snoeischaar er in en oppotten in passende potten. Zo, en nu staat alles veilig opgeborgen in de kas, inclusief de 8 dahlia's de we in de loop van de jaren verzameld hebben. In totaal hebben we dan ongeveer 60 potten met fuchsia's in de kas staan. De winterharde blijven mooi doorbloeien en groeien en geven daarmee veel kleur aan onze voortuin. Zo extreem als het voorjaar en de zomer waren, zo zacht is de herfst en de eerste helft van de winter. Ons weerstation geeft slechts 7 nachten met nachtvorst in oktober, november en december met een minimum temperatuur van 2,7 graden. De natte herfst heeft geen invloed op de winterharde en gelukkig staan de planten zodanig beschut dat de herfststormen geen schade aan de fuchsia's veroorzaken. De dahlia's kunnen er minder goed tegen en vooral de grotere exemplaren knakken volledig om. Als we direct na de jaarwisseling de druiven tegen de zuidmuur van ons huis terugsnoeien, constateren we dat bijna de helft van de winterharde nog in blad staan. In het bijzonder Lottie Hobby en Madame Cornelissen (zie foto) hebben nog bijna geen blad verloren. Hoezo een zachte herfst en winter tot nu toe. Maar niet te vroeg gejuicht want in 2013 begon het ook laat te vriezen. Bij een controle van de planten in de kas in het 2e weekend van januari blijkt dat alle planten al weer mooi beginnen uit te lopen. Dus lijkt 2014 een mooie start te krijgen; maar ook hierbij geldt: niet te vroeg juichen want er kan nog veel mis gaan.
In de afgelopen 4 nummers van FUCHSIAGROET hebben we geprobeerd weer te geven wat er in de loop van het jaar bij ons in de tuin gebeurd met de fuchsia's. We hopen dat U op deze manier een indruk gekregen hebt over hoe wij onze fuchsiahobby beleven.
Mocht U in de loop van 2014 in Delden komen, dan bent u van harte welkom in onze tuin! Onze planten en kippen stellen een bezoek bijzonder op prijs, net als hun verzorgers!

Jan en Janny Nijholt, Zwaluwstraat 1, Delden.In gesprek met……….Guus Mook


Wat zijn jou favoriete fuchsia's??
Dat zijn vooral de klein bloemige en ook de winterharde fuchsia's vinden we erg mooi, deze hebben wij al ongeveer 25 jaar en nog steeds zeer dankbaar.

Overwinteren!!
Wij begonnen jaren geleden de fuchsia's netjes in te kuilen, zodat ze goed vorstvrij konden overwinteren. Na een aantal jaren was dit voor ons toch te veel werk, dus op zoek naar iets anders, oplossing in een oude diepvrieskist met turfmolm erin. Maar tegenwoordig gaan enkele bijzondere planten in de garage overwinteren en in het voorjaar kopen wij als het nodig is er nieuwe soorten bij.

Hoe moet voor jou een tuin er uit zien??
Een mooie tuin is voor mij een tuin met veel verborgen hoekjes en mooie struiken en bomen, die in de winter niet leeg is en nog veel groen heeft dit allemaal voor de vogels. Gras is voor ons niet nodig, wij houden meer van planten en struiken.

Wat vind jij ervan om bij andere leden in de tuin te kijken??
Dat vinden wij erg leuk daarom gaan wij jaarlijks weleens open tuinen en parken bezichtigen. Ook doen wij jaarlijks mee met de tuinentocht van de regio.
Dit is voor ons ook waardevol en doen weer ideeën op.

Hoelang ben jij al bezig met het houden van Fuchsia's??
Al ongeveer 35 jaar. Het eerste plantje kreeg ik van mijn schoonouders daarna toen wij meer tijd hadden zijn wij zelf verder gegaan met vermeerderen door stekken en ruilen. Maar ook andere planten vinden wij fijn om proberen te vermeerderen en stekken. Dit doen wij nog steeds met veel plezier.

Groeten: Guus en Magda Mook
Marijkelaan 68
Enter.


Bergamot: sierlijke vlinder- en bijenlokker.
De bergamotplant ruikt heerlijk en lokt veel bijen en vlinders. Met haar kransvormige bloemen heeft ze een grote sierwaarde in veel sier- en kruidentuinen. Minder bekend is dat ze ook een eetbare- en geneeskrachtige plant is.
De Monarda didyma of bergamotplant komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Van daaruit is ze in onze streken terechtgekomen. Veel mensen denken dat de plant de smaak aan Earl Grey thee geeft, maar dat is niet zo. De geur van het blad lijkt inderdaad op het aroma van deze theesoort, maar het is de olie uit de vrucht van de bergamotboom - Citrus bergamia - die de smaakmaker is voor Earl Grey.
De bergamotplant is ook bekend onder de volksnamen "goudmelisse" of "indianennetel". De laatste naam kreeg het kruid, omdat de Oswego Indianen de bladeren gebruiken om er een geneeskrachtige thee van te maken.
Bergamot is een geurige en imposante plant die groeit op een zonnige plaats. Zij houdt niet van de felle middagzon. Een plaatsje in halfschaduw is prima. Het kruid doet het goed in vochthoudende, goed doorlatende en voedzame grond. Er zijn veel varianten. Sommige zijn gevoelig voor meeldauw.
Bergamot is winterhard, maar niet groenblijvend. In juli en augustus verschijnen er prachtige rode, witte, paarse of roze kransvormige bloemen. De plant met haar lancetvormige bladeren die bij aanraking heerlijk ruiken, bereikt een hoogte van 60 tot 90 cm. Bergamot is een echte vlinder- en bijenlokker in de tuin.
Het blad van de bloemen zijn in de keuken te gebruiken. Vers blad is van het voorjaar tot in de herfst te oogsten. De oogsttijd van de bloemen is tijdens de zomermaanden. Het beste is om ze te plukken als ze nog niet volledig open zijn. Van de bladeren en bloemen is een heerlijke rustgevende thee te zetten, eventueel in combinatie met zwarte thee.
Salades zien er vrolijk en smakelijk uit, wanneer ze gegarneerd zijn met bergamotbloemen of -bladeren. Een paar blaadjes in een sapkan limonade maken er een zomers drankje van. Gebruik het blad ook om sauzen op smaak te brengen. Heerlijk bij varkens- en kalfsvlees!
De bladeren van de bergamotplant zijn uitstekend te drogen. Neem daarvoor de hele bladeren. Liefst niet in de volle zon plukken want dan verliest het blad veel van zijn aroma.
Bewaar de gedroogde bladeren in een goed afgesloten pot. Uit: Noaber herfst 2013.


Ardisia crispa.
Dit kleine groenblijvende heestertje behorend tot de familie Myrsinaceae zie je als serre- of kamerplant momenteel nog maar weinig.
Ardisia een geslacht, met wel honderden soorten, is afkomstig uit Zuid Oost Azië waar ze groeien in schaduwrijke wouden en bossen in de bergen.
De soort crispa lijkt op een mooi klein boompje, 60-150 cm hoog, met glanzend donkergroen bladeren en in de zomer komen er wit/rode bloemschermpjes aan.
Maar de sierwaarde van de plant wordt grotendeels gegeven door het na de bloei ontstaan van een groot aantal rode besjes die de plant lange tijd blijven sieren.
De plant moet gehouden worden op een lichte plaats liefs met ochtendzon en goede luchtcirculatie.
Een plaats in een serre of raam op het ZO in een ruimte iets koeler dan een normale temperatuur in een huiskamer.
De plant vereist een flinke pot met een humusrijk en kalkarm substraat, aanbevolen wordt een substraat b.v. bestaande uit 3 delen turf, 2 delen zand, 2 delen goede humus en 2 delen mineralen (b.v. bimskies. Grove lava of een ander poreus materiaal).
Het substraat moet vochtig maar niet te nat gehouden worden en in de lente en zomer is het matig geven van een in gietwater opgeloste plantenmest (20-20-20) b.v. eens in drie weken aan ta bevelen.
Als de bessen opgedroogd zijn moet men de plant iets insnoeien en fatsoeneren en indien nodig, maar zeker om het jaar, verpotten.
In de winter en na het verpotten zeer matig water geven en ook niet bemesten tot er weer nieuwe groei wordt waargenomen.
In Florida USA en in Zuid Oost Engeland wordt crispa als tuinplant toegepast, maar bij ons klimaat is dit alleen goed mogelijk als kuipplant of ingegraven met pot in halfschaduw met ochtendzon zodat ze 's winters in een niet te donkere en matig verwarmde ruimte (± 5° C) opgeslagen kunnen worden.

G. Koelemeijer.

Nederlandse Kring voor Fuchsia Vrienden "Twente-Salland" ( Regio 5)
Design: rietdejager.nl