Twente Salland
Checkerboard
Hennie Beumer
Bartje
Major Heaphy
Roesse Blacky
Royal Mosaic
Mary Ellen Guffey
Samke
Drama Girl

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Regio 5 , Twente-Salland

Rich Eighty Two
Theo Jeukens
Martin Beye
Philippe
Veenlust

Leonhard von Fuchs

Guurtje
Swingtime
Home Verzorging De Fuchsiagroet Historie Links  
Bestuur Activiteiten Fuchsia info Tuinen van leden Weetjes 30 jaar

 

Bestuur


Voorzitter

Dhr. Menno de Jager
Ter Kuilestraat 3, 7621 XN Borne, 074-2436550
e-mail: mennodejager@ziggo.nl

Secretaresse/
Ledensecretariaat

Mw. Mieke Hoogland,
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo, tel. 0546-539124
e-mail: HLHoogland@outlook.com

Penningmeester
NKvF regio Twente/Salland

Dhr. Gerrit Kreijkes
De Karekiet 10, 7671 LA Vriezenveen, tel. 0546-564004
e-mail: g.j.kreijkes@caiway.nl
Rek. nr. NL 23 RABO 039 68 38 766

Bestuurslid Dhr. Frits Sanders,
Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden, 0546-573957
e-mail: sand1321@kpnmail.nl
Bestuurslid

Dhr. Hans de Winter
Zwenkgras 58, 7623 ES Borne, 074-2665057
e-mail: j.dewinter2@telfort.nl

Redactieadres
'De Fuchsiagroet'
Mw. Mieke Hoogland,
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo, tel. 0546-539124
e-mail: HLHoogland@outlook.com
Redactielid Mevr. Annie Pluimers-Oude Luttinkhuis,
Athanasiastraat 18, 7468 EA Enter, 0547-382355
e-mail: amfpluimers@gmail.com
Redactielid Mevr. Manny Poffers
Schuilenburgerweg 19, 7447 RM Hellendoorn, 0548-655887
2-mail: ghpoffers@kpnplanet.nl
Redactielid Dhr. Jan Besselink,
De Buizerd 50, 7609 BG Almelo, 0546-813012
e-mail: jan_besselink@hotmail.com
Beheer servicepunt Carla en Wim Schotman
Brandweg 5, 8105 SG Luttenberg,
tel. 0572-301644 / mobiel 06-13261227
e-mail: w.schotman@hotmail.nl
Prijslijst servicepunt (klik hier)
(Let op: mest en andere artikelen worden NIET per post verzonden!)
Websitebeheer
Riet de Jager,
ter Kuilestraat 3, 7621 XN Borne, 074-243 65 50
e-mail: info@rietdejager.nl

--------------------------

Ook kunt u onze regio steunen door u of uw partner, huisgenoot/-note,
ook als diegene geen lid is van de NKvF, opgeven als donateur.
De kosten zijn € 10,00 per jaar, dit bedrag komt geheel ten goede aan onze regio.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij:
Dhr. Gerrit Kreijkes
De Karekiet 10, 7671 LA Vriezenveen, tel. 0546-564004
e-mail: g.j.kreijkes@caiway.nl

of

Mw. Mieke Hoogland,
Violierstraat 81-A31, 7601 GR Almelo, tel. 0546-539124
e-mail: HLHoogland@outlook.com

-----

De fuchsiagroet verschijnt 4x per jaar (Febr., Mei, Aug., Nov.)
Kopie inleveren vóór de 15e voorafgaande aan de maand van verschijnen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding is toegestaan.

Nederlandse Kring voor Fuchsia Vrienden "Twente-Salland" ( Regio 5)
Design: Riet de Jager