Amélie Vos
Amazing Marjolein
Lovely Liesbeth
Amélie Vos August Cools
Aurora Superba
Bert
Fire-Cracker
Golden La Campanella
Coquet-Bell
Silver Down
F. procumbens
LIsa

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Regio 5 , Twente-Salland

Twente Salland
Blue Gown Blauwvoet
Ajax
Blauer Engel
Blue Gown
Taffetta Bow
Herps Bazuin
Heimrich de Groot
Coquet Bell
Die Schöne Wilhelmine
WALZ Mandoline
Home Nieuws Verzorging De Fuchsiagroet Historie Links
Bestuur Activiteiten Fuchsia info Tuinen van leden Weetjes 30 jaar
U kunt ons nu ook vinden op Facebook!

bijgewerkt op 19-01-2016

 


18 januari 2016

Nieuwjaarsbijenkomst

Na het openingswoord door onze voorzitter Jan Workel, worden de volgende mensen in het zonnetje gezet.

Manny en Koos Poffers - Zij beheren het servicepunt.
Annie Pluimers, Mieke Hoogland, Jan Besselinken Gé Koelemeijer - Zij verzorgen de Fuchsiagroet.
Riet de Jager - Zij verzorgd de website fuchsiavrienden.nl

Daarna zijn de jubilarissen aan de beurt.

12 ½ jaar lid van de NKvF. (5 personen)
Mw. E.G. van Heusden,
Dhr. A. Landewé
Mw. A. Pluimers-Oude Luttikhuis
Dhr. G. Wensink
Dhr. H.G.H. Workel

Zilveren Fuchsiaspeld voor 25 jaar lidmaatschap van de NKvF
(5 personen)

Dhr. E.A.E. Borkens
Mw. A. Hutten
Dhr. A. Mook
Dhr. A. Rigter
Mw. H.C.M. Workel-Lenferink

30 jaar lid van de NKvF. (1 persoon)
Mw.G. Bouman-Timmer

35 jaar lid van de NKvF (2 personen)
Dhr. W.A. Denekamp
Mw. J. Heinstman

De middag wordt met een hapje en een drankje verder ingevuld door Thea Kroese,
zij is bekend van TV Oost, en verteld over de streektaal van Twente en Salland.

Iedereen luistert vol aandacht, een geslaagde middag.

Meer foto's van deze middag (Binnenkort)


Potgrond bestellen!
Een nieuw jaar en weer nieuwe grond voor onze fuchsia's. Goede fuchsia- grond is nodig om onze planten te laten groeien en bloeien.
Heeft u belangstelling dan graag uw bestelling voor 20 december a.s. naar e-mail:
janworkel@concepts.nl of per telefoon: 0547-381729.
U krijgt t.z.t. hierover bericht wanneer u de potgrond kunt ophalen bij:
Jan Workel, van Uitertstraat 14 in Enter.

18-01-2016
Nieuwjaarsreceptie 's middags 14.00 uur bij de Kröl, Dorpsstraat 158a in Enter.
Deze gezellige middag wordt geheel verzorgt door Thea Kroeze bekend van RTVOost


Van de bestuurstafel.

Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar na een behoorlijke drukke zomer i.v.m. onze Jubileumshow bij De Wendezoele.
Een groot succes. Hier is al veel over gesproken ook tijdens onze afgelopen ledenbijeenkomst van 28 september jl.
Onze voorzitter Jan Workel heeft dit, tijdens het bekijken van mooie dia's, heel goed verwoord, lovende naar iedereen die geholpen heeft voor- tijdens en na de show.
We zullen er nog lang over praten en nagenieten van de gezellige sfeer die er heerste. Toch fijn zo'n vereniging met een mooie groep mensen die helpen als het nodig is.
De draad wordt weer opgepakt, de tijd staat niet stil en de winter is weer in aantocht als ik dit artikeltje zit te schrijven.
De seizoenen vliegen voorbij, het kan aan mij liggen maar ik heb mij laten vertellen als je ouder dan 50 jaar bent dan duren de jaren nog maar zes maanden. Dit begint er echt op te lijken.
Ook ons bestuur heeft een verandering ondergaan in de laatste maanden. Ik heb het stokje overgegeven aan Marian Wilpshaar zij is mijn "opvolgster", de taken zijn onderling opnieuw bekeken en wat verdeeld.
Ik wens haar heel veel succes en energie dat zij, net als ik, met veel enthousiasme een bijdrage mag en kan leveren aan onze vereniging.
Elke verandering is ook een nieuw begin.
Succes Marian.


Marian Wilpshaar

Mieke Hoogland

Er zijn nog enkele veranderingen in onze vereniging op komst.
In de redactie van DE FUCHSIAGROET en voor onze stekkenmarkt zijn er wat ontwikkelingen gaande en u wordt hiervan, zodra er wat meer bekend is, op de hoogte gehouden.

Bedankt voor het genoten vertrouwen in al die jaren en voor de gezellige en prettige sfeer, ik ga lekker met "pensioen"
We zien elkaar op onze eerstvolgende ledenbijeenkomst net als voorgaande jaren op onze "Nieuwjaarsreceptie".
Mieke Hoogland.Dringend verzoek.
De acceptgiro valt binnenkort weer op uw deurmat of in de brievenbus. De penningmeester van de NKvF vraagt om spoedige overmaking van het lidmaatschapsgeld, zodat er geen herinnering naar u gestuurd behoeft te worden. Gebruikt u de acceptgiro niet, maar betaald u via Internetbankieren vergeet dan niet uw lidmaatschap nummer te vermelden. Te late betalingen geven onnodige mutaties en veel werk.
Dus…….direct betalen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

 


Zo gaat het in ........ Regio 5, Twente - Salland

Bladerend door het fotoalbum van onze regio viel mijn oog op een foto uit september 1985.
Op een met fuchsia's bedekte tafel ligt een schaal met een grote krentenwegge met daarop gespoten de woorden "Regio Twente".
De geboorte van een nieuwe regio was een feit. Ontstaan vanuit de regio Gelderland groeide het aantal leden snel.
Het eerste bestuur met voorzitter Jan Oude Groeninger en de medeoprichters Hennie Bouwman en Joop van Brakel maakte een vliegende start.
Het aantal leden groeide naarmate de regioactiviteiten en daarmee de belangstelling voor de fuchsia toenam.
In 1992 werd de naam regio Twente uitgebreid tot regio Twente - Salland. Hiermee werd meer recht gedaan aan het werkelijke gebieden waaruit de regio is samengesteld, nl. Twente en Salland.
Om alle leden in onze uitgestrekte regio in staat te stellen de regiobijeenkomsten te bezoeken vergaderen we in Enter bij café de "Krol".
Deze ledenbijeenkomsten vormen de kern van de activiteiten in onze regio.
Naast de traditionele nieuwjaarsreceptie met de toespraak van de voorzitter, waarin o.a. de jubilarissen worden geëerd, bijzondere verdiensten worden benadrukt en onze overleden leden worden herdacht, worden er ook in het voor- en najaar bijeenkomsten georganiseerd.
De inhoud is gericht op onze groene hobby.
Velen hebben hier leren stekken, snoeien, de winterberging inrichten en kregen inzicht in het vermeerderen, opkweken en verzorgen van hun fuchsia's. Leden komen zo op informele wijze met elkaar in contact en uitwisseling van ideeën en ervaringen is dan gemakkelijk. In de tuinen van fuchsialiefhebbers vinden we bij onze leden naast fuchsia's ook vele andere planten.
Hierover beter geïnformeerd raken is ook interessant.
Ik denk hierbij aan de lezingen over bonsai, orchideeën, geraniums en kuipplanten.
Dit aangevuld met presentaties over tuinvijvers, hydrocultuur, diaseries over de meest prachtige tuinen en parken maken onze ledenbijeenkomsten telkens weer tot een gezellige en leerzame happening.
Naast de ledencontactavonden zijn de regelmatig georganiseerde shows een bindende en een uitdagende activiteit. De eerste show in 1987 in Markelo bij de " Kop'ren Smorre" was een belevenis.
Onder de bezielende leiding van voorzitter Joop van Brakel merkten we hoe stimulerend een show voor de regio kon zijn.
Dit gevoel werd nog versterkt door de succesvolle show die in 1992 plaats vond rondom havezate "Het Laer" in Ommen.
Hier vergeleek minister Elco Brinkman in zijn openingstoespraak het snoeien van fuchsia's met de bezuinigingsoperaties van de regering in die tijd.
"Hoe deskundiger de snoei, hoe rijker de bloei!"
Ook bij de landelijke shows in Ruurlo en Zeist heeft onze regio een belangrijke bijdrage geleverd door de organisatie de helpende hand te bieden en een mooie inzending te verzorgen.
In de tentoonstelling "Striepe 1996" gingen we voor het eerst echt over de grens.
Door de tentoonstelling in de tuin van "Mönekesbelt" op Duits grondgebied te houden werd het euregionale karakter van de show sterk tot uitdrukking gebracht en door de vele Duitse en Nederlandse bezoekers zeer gewaardeerd. De Prins van Bentheim en de Graaf van Twickel openden de show.
Dit internationale karakter werd in de tentoonstelling "Weleveld 2001" verder uitgebouwd. Het thema "500 jaar Leonhart Fuchs" leent zich prima voor het opzetten van een show in samenwerking met de Duitse Fuchsien Freundekreis Westfalen Nord. Prinses Angela zu Bentheim und Steinfurt gaf het startsein.
Het werd onze laatste grote internationale show. In 2005 volgden nog de zeer gezellige show "In de Boerenhof" bij de familie Lubbers in Bornerbroek en in 2010 onze feestelijke jubileumshow rond Museumboerderij Erve Hofman in Hellendoorn.
Door het ouder worden van de leden en de geringe aanwas van jongere fuchsialiefhebbers wordt het organiseren van een show een steeds grotere uitdaging. Toch merken wij telkens weer een duidelijk positieve uitwerking op het regiogebeuren.
Ook gaan we graag naar regioshows ergens in het land.
Deze reis kunnen we vaak combineren met het bezoek aan een beroemde tuin of een kwekerij.
De tuinentochten in onze regio worden goed bezocht en zijn een uitstekend middel om op een gezellige manier andere leden te ontmoeten en te zien wat collega's in hun mars hebben en van hun enthousiasme te proeven.
De regio stelt het open karakter van deze tuindagen erg op prijs.
Bestuurlijk zijn de zaken in onze regio goed geregeld.
Het bestuur presenteert haar plannen op de jaarlijkse ledenvergadering in maart.
In deze bijeenkomst wordt het beleid voor het komende jaar vastgesteld en dat van het afgelopen jaar geëvalueerd.
Ook zien we telkenmale uit naar de stekjes van nieuwe fuchsia's die bij kwekerij Gommer of van de Velde worden gehaald.
Naast regiozaken is er ook ruime aandacht voor de landelijke ontwikkelingen. Vanzelfsprekend probeert de regio zich op positieve wijze in te zetten voor onze NKvF.
De regio Twente Salland voelt zich als zelfstandige regio nauw verbonden met alle andere regio's in het land. Van de oosterling is bekend dat men graag even de kat uit de boom kijkt.
Heeft men hem een maal voor zich gewonnen, dan is dat ook van ganser harte.
Bij deze dus.
Wij hopen velen van u deze zomer te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Jan Workel,
voorzitter


Nederlandse Kring voor Fuchsia Vrienden "Twente-Salland" ( Regio 5)
Design: Riet de Jager