Fuchsia als bonsai

De mogelijkheden om onze omgeving op te smukken met fuchsia's en zich dus bezig te houden, zijn veelvuldig.
Het kweken van een fuchsia in bonsaivorm biedt een bijzonder bekoorlijke afwisseling en een uitdaging voor de hobbytuinier in de arbeidsintensieve kunst van de omgang met planten.
Een bonsai - het Japanse woord voor "boom in een schaal" wordt dus in een kleine schaal of lage pot gekweekt.
Bonsaischalen of -potten zijn in de vakhandel verkrijgbaar. Alle blauw- en bruinschakeringen lenen er zich bijzonder goed voor.
Een goed overwogen grootteverhouding van de pot tegenover de plant accentueren het harmonische uitzicht van het geheel.
Die zeer oude Japanse kunde om kunstzinnige dwergbomen te kweken kan ook bij fuchsia's toegepast worden. Daarbij kan men nochtans niet altijd gebruik maken van al de verfijnde kunstgrepen zoals die bij naald- of loofhout worden toegepast, vooral omdat de breekbaarheid van fuchsiatwijgen het gebruik van bedrading (om "exotische" vormen te bekomen) virtueel uitsluit. Het is dus vooral met de schaar in het voorjaar dat de uiteindelijke vorm van de bonsai zal worden bereikt.
De beste methode om een fuchsiabonsai te verkrijgen is om bij de winterberging fuchsia's van drie tot vier jaar oud, met dikke stam en behoorlijke kroon uit te kiezen.
Zij mogen best een wat 'bizarre" stam hebben. Hoe meer traag groeiend ze zijn, des te geschikter zullen ze zijn voor wat we op het oog hebben.
Bonsai opkweken vanuit een oudere plant. Begin hier dan mee in het najaar (half september). Snoei de plant eerst grof in de juiste vorm en verminder de watergift. Snoei niet te kort, in het voorjaar kan beter nog eens wat bij gesnoeid worden.
Wacht dan 2 à 3 weken en haal vervolgens de plant uit de pot. De aarde wordt van de plant afgeschud. Vooral aan de bovenkant worden dan de (blote) dikke hoofdwortels zichtbaar. Pot de plant op in de desbetreffende schaal, een pot die vooral niet groter mag zijn dan de verwachte kroon. Fuchsia's lenen zich bij uitstek voor de groeistijl met bloot gespoelde wortels. Daarbij wordt het wortelgestel drastisch ingekort en in een substraat van één deel leem, één deel turf en één deel zand geplant. Breng de plant weer aan de groei en laat hem in de winter doorgroeien.
Bij de winterberging zullen we die uitgekozen planten dus kaalknippen tot in het oude hout. Begin maart worden de planten uit de winterberging gehaald en gaan we over op de definitieve snoei voor de juiste vorm.
De kroon wordt volgens het principe van de fruitboom snoei behandeld.
"Alles wat wrijft, kruist of naar binnen groeit wordt weggeknipt". De bonsai zal uitlopen bij temperaturen vanaf ca. 10° C. Vanaf dan zal alle aangroei op één of maximum twee bladparen worden gesnoeid.
Opkweken in een kas is minder geschikt, aangezien het daar vaak te warm is.
Midden mei, wanneer het seizoen van de fuchsia's begint, kunnen onze bonsais naar buiten gebracht worden, liefst in de halfschaduw.
Om een behoorlijke bloei te krijgen zullen we om de twee weken regelmatig bemesten met een fosfaat houdende meststof. Ook een goed resultaat is er met Plantprod 20-20-20 en eens per maand een watergift met daarin ½ gram per liter bitterzout ( magnesium). Water en bladbemesting kan het best 's morgens gebeuren, bij koud weer kunnen de planten beter aan de droge kant gehouden worden. Vanaf begin september wordt er geen mest meer gegeven.
Zorg ervoor dat de bonsai 's winters niet uitdrogen.
Meststoffen met hoog stikstofgehalte zijn minder geschikt, omdat lange stengels ongewenst zijn.
Snoei geregeld om de plant bossiger te maken, dit komt de bloei ten goede, maar probeer de gewenste vorm te houden. Haal de grotere bladeren in het centrum van de plant geregeld weg.
Haal de plant ook één keer per jaar uit de schaal en knip wat wortels weg, dat geeft een tragere groei.
Probeer in de eerste jaren de plant zo goed mogelijk te vormen, bloemen zijn dan nog niet belangrijk.
De voorkeur moet gegeven worden aan alle zwak groeiende, klein bloemige fuchsiasoorten, die voor dit doel bijzonder geschikt zijn, zoals bv. De cultivars "Happy", "Little Snow Queen", "Minirose", "Tom Tumb", "Lady Thumb", Larissa", "Bon Accord", "Vielliebchen", "Purperklokje", "Beacon", "Hanna", "Die Schöne Wilhelmine".
Ook van hangfuchsia's kunnen interessante bonsais gemaakt worden, op voorwaarde altijd dat zij klein bloemig en zwak groeiend zijn.
En men moet nog wat hebben om bonsais te kweken, iets wat absoluut onontbeerlijk is: GEDULD!
Denk je een poging aan te durven? Alle succes gewenst!
Bron: Verschillende documentatie.