Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Ik had verschillende teksten hier boven kunnen zetten, zoals: Alarm, onze hobby komt in gevaar!

Wat is er aan de hand?
Ons bereikte het bericht dat de fuchsia galmijt ook al bij onze zuiderburen is ontdekt. Op verschillende plaatsen in België is deze galmijt op fuchsia's aangetroffen. Bij de mensen waar de fuchsia galmijt is aangetroffen is in-middels hun hele collectie, dus ook de planten waar het nog niet in gevonden was, vernietigd. Dit is de enige manier om verspreiding te voorkomen.
Er is nog steeds geen bestrijdingsmiddel tegen de fuchsia galmijt gevonden!
Wat is de fuchsia galmijt.
De fuchsia galmijt is een organisme dat alleen voorkomt bij fuchsia's. De galmijt zuigt aan bladeren en bloemen die hierdoor ernstig worden mis-vormd. De galmijt is zeer moeilijk te bestrijden en vormt een bedreiging voor de fuchsia.
Het is dan ook belangrijk voor zowel professionele- als hobbytelers dat de teelt van fuchsia vrij blijft van deze galmijt en eventueel aanwezige exemplaren in een vroeg stadium worden opgespoord en uitgeroeid.

Onderzoek door de PD:
De Plantenziektekundige Dienst (PD) is een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eén van de taken van de PD is het voorkomen van introductie en verspreiding van quarantaine(waardige) organismen. De PD voert daarom inspecties uit in gewassen en vegetaties waar quarantaine(waardige) organismen aanwezig kunnen zijn.
Gevolgen voor u:
De PD medewerker voert een inspectie uit in uw hobbyteelt. Mocht hij of zij verdachte symptomen signaleren, dan zal de medewerker in afstemming met u een monster nemen en voor diagnostisch onderzoek opsturen naar Wageningen. De PD informeert u over de uitslag van het onderzoek.
De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de Plantenziektekundige Dienst.

Wanneer u in uw eigen fuchsiaplanten of in planten van andere telers ernstig misvormde bladeren en bloemen aantreft verzoeken wij u materiaal (takjes met misvormde bladeren/bloemen) te sturen naar:

Plantenziektekundige Dienst
Discipline Entomologie
Postbus 9102
6700 HC Wageningen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de PD. Tel. 0317-496647.

Mocht u het vermoeden hebben dat er bij u fuchsia galmijt in de tuin voorkomt, meldt dit dan altijd bij uw regio secretaris, die deze melding dan kan doorgeven aan de landelijke secretaris, en schakel altijd de PD in om dit te bevestigen.
Tip:
Wees voorzichtig met stekken halen uit het buitenland, vooral uit gebieden waar de fuchsia galmijt voorkomt.


Jan de Groot a.i. voorzitter UTC van de NKvF.